Sundhedspolitik

Hjørring Kommunes sundhedspolitik lægger vægt på sunde rammer for borgernes hverdag, øget mental sundhed og trivsel, mestring af eget liv samt en styrket indsats for lighed i sundhed.

Med sundhedspolitikken 2019-2022 har Hjørring Kommune en vision om at skabe Et sundt og stærkt medborgerskab, som giver individuel frihed, og som understøtter borgeren i at mestre eget liv.

Sunde rammer for borgernes hverdag

Det sunde valg skal være det nemme og naturlige valg for vores borgere. Hjørring Kommune vil derfor skabe sunde rammer, som giver borgerne de bedst mulige betingelser for at tilegne sig en sund livsstil og træffe sunde valg i hverdagen.

Øget mental sundhed og trivsel

Sundhedsfremme handler ikke blot om, at borgerne skal have mulighed for at leve et længere liv - men også et bedre liv. Når vi har det godt mentalt, har vi nemmere ved at klare hverdagen, og vi trives i samvær med andre mennesker. Hjørring Kommune vil derfor fremme borgernes mentale sundhed ved at understøtte trivselsfremmende miljøer med fokus på trygge og inkluderende fællesskaber.

Mestring af eget liv

Mestring af eget liv handler om at understøtte den enkelte borger i et selvstændigt og meningsfuldt liv - uanset alder og funktionsniveau. Hjørring Kommune vil understøtte borgerne i mestring af eget liv, så alle borgere får mulighed for at udfolde deres livspotentiale.

En styrket indsats for lighed i sundhed

At skabe lighed i sundhed er fortsat en af de største udfordringer på sundhedsområdet. Ulighed i sundhed hænger blandt andet sammen med forskelle i levevilkår og sundhedsvaner, men vi ved også, at der er social ulighed i brug og udbytte af de kommunale tilbud. Hjørring Kommune vil derfor fremme lighed i sundhed ved hjælp af en målrettet og tværgående indsats.