Vederlag

Det er lovgivningsmæssigt bestemt, at der hvert år skal ske en offentliggørelse af vederlag for medlemmer af Byrådet.

Reglerne for byrådsmedlemmers vederlæggelse findes i kommunestyrelsesloven § 16 (lovbekendtgørelse nr. 318 af 28. marts 2017). Uddybende regler findes i den såkaldte ”vederlagsbekendtgørelse” (bekendtgørelse nr. 1530 af 9. december 2016). Retningslinjer for vederlæggelse af byrådsmedlemmer i Hjørring Kommune findes i kommunens vederlagsregulativ.

Regulativet beskriver, hvordan byrådsmedlemmerne i Hjørring Kommune vederlægges. Byrådet kan i visse tilfælde træffe beslutninger om vederlæggelse. Hvor der er tale om en byrådsbeslutning om vederlæggelse, vil dette klart fremgå. Regulativet er vedtaget af Hjørring Byråd den 20. december 2017 og trådte i kraft den 1. januar 2018.

I forbindelse med oplysningspligten for vederlag i §16 e i den kommunale styrelseslov offentliggøres her på siden de vederlag, som medlemmer af Hjørring Byråd modtager for eksterne hverv. Oplysningspligten omfatter kun vederlag, mens der derimod ikke er pligt til at oplyse om fx udbetaling af mødediæter, befordrings- og anden udgiftsgodtgørelse samt erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.