Klima og energi

Vejen til bæredygtig vækst.

I april 2022 udgav regeringen visionen ”Danmark kan mere II”, og her formuleres bl.a., at Danmark skal være uafhængig af russisk gas.

Før 2030 skal naturgas være udfaset som opvarmningskilde i private boliger.

På baggrund af visionen har alle kommuner fået til opgave at udarbejde en varmeplan for grøn varme i de områder, der i dag er gasfyrede.

Varmeplanen skal være udarbejdet i 2022.

Derudover skal kommunen, også i 2022, oplyse alle husejere med gas- eller oliefyr om de kan få fjernvarme.

Varmeplanen danner grundlaget for, at kommunen kan give ovenstående oplysninger til borgerne.

Se varmeplanen her

Vi vil i den kommende planperiode arbejde for at vores affaldshåndtering ses i et bredere perspektiv, så vi, hvor det er muligt, inddrager processerne før noget bliver til affald og sikrer en effektiv indsamling af affaldet, så kvaliteten i genanvendelsen øges.

Til sidst vil vi følge affaldet så langt det er muligt nedstrøms i affaldshåndteringsprocessen.

På den måde sikrer vi, at de materialer, vi indsamler til genanvendelse, reelt bliver genanvendt.

Med afsæt i den nationale handlingsplan, samt øvrige lokale planer og strategier for klima og energi, har Hjørring Kommune formuleret en række målsætninger, der skal understøtte og bakke op om de nationale mål for affaldshåndtering og cirkulær økonomi.

Se affaldsplanen her

Energiplan 2.0 handler om dét Hjørring Kommune vil gøre for at understøtte den grønne omstilling og for at bidrage til at løse de klimaudfordringer, verden står overfor.

Planen skal sætte retning og ramme for lokal handling på vejen mod en grøn omstilling af energisystemet som en motor for vækst i Hjørring Kommune.

Se energiplan 2.0 her

Den Store Klimarejse er Hjørring Kommunes klimahandlingsplan og en del af kommunens bidrag til DK2020 og Parisaftalen.

Klimahandlingsplanen er i august 2022 godkendt af Concito og C40.

Tag med på Den Store Klimarejse