Matchningsmidler

Med matchningsmidlerne understøtter Hjørring Kommune den lokale udvikling i landdistriktet.

Midlerne kan typisk støtte udvikling eller realisering af nye projekter og aktiviteter i landdistriktet. Vi lægger vægt på, at projekter spiller sammen med lokalområdets generelle udvikling, at projekterne retter sig mod en bred målgruppe og at projekterne tilfører kvalitet til lokalområderne.

Har du en god idé?

Så kontakt By- og Landdistriktsudvikling, så hjælper vi gerne med at drøfte mulighederne i projektet, så vi sammen kan udvikle kommunens lokalområder.

Ansøgninger om matchningsmidler skal indeholde:

  • Ansøgers navn, adresse og kontaktinformation
  • Projektbeskrivelse
  • Projektets budget og finansieringsplan
  • Det ansøgte beløbs størrelse

Landsbyforum har indstillingsret til Teknik og Miljøudvalget, så ansøgninger om matchningsmidler skal forelægges Landsbyforum før den endelige behandling i udvalget.

Ansøgninger kan sendes pr. mail, eller pr. brev til By- og Landdistriktsudvikling, Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring. 
Hvis du har spørgsmål, kan du også ringe eller sende en mail. Du finder vores kontaktoplysninger i boksen til højre her på siden.

Ansøgningsfrister for matchningsmidler 2024:

Søndag d. 7. januar 2024

Søndag d. 17. marts 2024

Søndag d. 4. august 2024

Søndag d. 22. september 2024

Kontakt

By- og Landdistrikts- udvikling