Matchningsmidler

Med matchningsmidlerne understøtter Hjørring Kommune den lokale udvikling i landdistriktet.

Midlerne kan typisk støtte udvikling eller realisering af nye projekter og aktiviteter i landdistriktet. Vi lægger vægt på, at projekter spiller sammen med lokalområdets generelle udvikling, at projekterne retter sig mod en bred målgruppe og at projekterne tilfører kvalitet til lokalområderne.

Har du en god idé?

Så kontakt By- og Landdistriktsudvikling, så hjælper vi gerne med at drøfte mulighederne i projektet, så vi sammen kan udvikle kommunens lokalområder.

Ansøgninger om matchningsmidler skal indeholde:

  • Ansøgers navn, adresse og kontaktinformation
  • Projektbeskrivelse
  • Projektets budget og finansieringsplan
  • Det ansøgte beløbs størrelse

Landsbyforum har indstillingsret til Teknik og Miljøudvalget, så ansøgninger om matchningsmidler skal forelægges Landsbyforum før den endelige behandling i udvalget.

Deadline for ansøgninger til matchningsmidlerne 2021:

  • 29. januar 2021
  • 13. april 2021
  • 5. august 2021
  • 14. oktober 2021

Ansøgninger kan sendes pr. mail, eller pr. brev til By- og Landdistriktsudvikling, Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring. 
Hvis du har spørgsmål, kan du også ringe eller sende en mail. Du finder vores kontaktoplysninger i boksen til højre her på siden.

Kontakt

By- og Landdistrikts- udvikling