Teknik- og Miljøudvalget

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på det planmæssige og det miljømæssige område samt på de tekniske og forsyningsmæssige områder.

Udvalget har ansvaret for drift og vedligeholdelse af kommunale udlejningsejendomme, af arealer samt af kommunens ejendomme i øvrigt, herunder for selvejende institutioner med driftsoverenskomst.

Endelig varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens by- og landdistriktsudvikling.

Udvalgets møder ligger oftest kl. 13.30.

Se dagsordner og referater for Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalgets medlemmer

Billede af Søren Homann
Formand

Søren Homann

Mobil: 41 93 77 49
Send en mail 

Parti: Konservative (C)

Billede af Michael Engbjerg
Byrådsmedlem

Michael Engbjerg

Mobil: 41 93 77 48
Send en mail

Parti: Venstre (V)

Billede af Lars-Peter Boel
Byrådsmedlem

Lars-Peter Boel

Mobil: 41 93 77 60
Send en mail

Parti: Venstre (V)

Billede af Kim Bach
Byrådsmedlem

Kim Bach

Mobil: 41 22 30 67
Send en mail

Parti: Konservative (C)

Billede af Chelina Bagger
Byrådsmedlem

Chelina Bagger

Mobil: 41 93 77 41
Send en mail

Parti: Socialdemokratiet (A)

Billede af Tim Jensen
Byrådsmedlem

Tim Jensen

Mobil: 41 93 77 32
Send en mail

Parti: Socialdemokratiet (A)

Billede af Børge Bech
Byrådsmedlem

Børge Bech

Mobil: 41 93 77 03
Send en mail

Parti: Socialdemokratiet (A)

*Bemærk

Email er IKKE sikker kommunikation

Hvis du vil give mig fortrolige/følsomme oplysninger, kan det ske personligt, pr. telefon eller via fysisk brev.

Når du skriver til mig  som byrådsmedlem, gælder reglerne i databeskyttelsesloven ikke. Det betyder bl.a., at du ikke kan gøre brug af de rettigheder, som fremgår af databeskyttelsesforordningen, herunder retten til at få indsigt i oplysningerne. Du skal desuden være opmærksom på, at din henvendelse til mig som byrådsmedlem IKKE anses for at være modtaget af Hjørring Kommune. I visse situationer vil jeg dog videreformidle din henvendelse til forvaltningen, men hvis du vil være sikker på, at de oplysninger, som du fremsender til mig, kommer til at indgå i en sag ved Hjørring Kommune, skal du skrive til kommunen via Digital Post fra borger.dk/virk.dk (sikker post) eller hjoerring@hjoerring.dk (usikker post). Det samme gælder, hvis du ønsker svar på din henvendelse fra Hjørring Kommune.

Spørgsmål til Teknik- og Miljøudvalget - Kontakt

Sekretariatet, Teknik og Miljø

Mødedatoer i 2024

 • 9. januar
 • 6. februar
 • 5. marts
 • 9. april
 • 7. maj
 • 4. juni
 • 13. august
 • 3. september
 • 8. oktober
 • 5. november
 • 3. december