Integrationsrådet

Integrationsrådet

Integrationsrådet varetager etniske minoriteters interesser i Hjørring Kommune og ønsker at fremme etnisk, kulturel og religiøs ligestilling.

Integrationsrådet er et vigtigt led i vores demokrati. Rådet er sparringspartner for byrådet og kommunens forvaltninger. Rådet mødes årligt med repræsentanter fra de relevante politiske udvalg, og har høringsret i sager af integrationsmæssig relevans og sager, der omhandler borgere med anden etnisk baggrund.

Integrationsrådet består af medlemmer med indvandrerbaggrund, samt medlemmer, der repræsenterer kommunen, sprogskole, arbejdsmarkedet og frivillige foreninger.

Integrationsrådet har ingen beslutningsmyndighed og kan ikke behandle enkeltsager/personsager, men er bindeled mellem etniske minoriteter og kommunen. Rådet således både lytter og rådgiver begge veje.

Rådet kan kan på eget initiativ igangsætte aktiviteter for at fremme integrationen i Hjørring Kommune.

Hvordan arbejder Integrationsrådet?

Integrationsrådet har følgende møder om året:

  • 6 ordinære møder
  • 2 dialogmøder med de politiske udvalg
  • 2 årlige Integrationsdage

Som medlem af Integrationsrådet forventes det desuden, at man deltager i arbejdsgrupper og temadage. 

Hvem udpeger Integrationsrådet?

Byrådet udpeger Integrationsrådet for en byrådsperiode. Da Integrationsrådet hører under Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesforvaltningen, er det Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, der indstiller kandidater til Byrådet.

Integrationsrådets funktionsperiode følger den kommunale valgperiode.

Medlemmer af Integrationsrådet

Integrationsrådet består af mellem 11 og 13 medlemmer, der er fyldt 18 år, og har bopæl i Hjørring Kommune.

Rådet består af:

  • 6 medlemmer blandt borgere, der selv har, eller har en forælder der har etnisk oprindelse i et land uden for Norden.
  • 6 medlemmer der har relevant erfaring med integrationsindsatsen og en særlig interesse for området, dvs. medlemmer fra erhvervsorganisationer, uddannelsesinstitutioner, frivillige foreninger, Byrådet, samt fra Børne- og Kulturområdet.

At være medlem af Integrationsrådet er frivilligt arbejde, dvs. at man får ikke løn for at være medlem.

Du kan læse mere om at blive medlem af integrationsrådet her

Vores integrationspolitik finder du på otte forskellige sprog her

Gå til dagsordner og referater

Kontakt Integrationsrådet

Du er altid meget velkommen til at kontakte Integrationsrådet, hvis du ønsker at dele information med rådet, har spørgsmål til rådets arbejde, eller hvis du ønsker selv at blive medlem.

Mødedatoer i 2021

8. februar

19. april

17. maj (Dialogmøde)

21. juni

9. august

13. september (Budget)

11. oktober

13. november