Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens undervisningsmæssige opgaver samt de sociale og sundhedsmæssige foranstaltninger for børn og unge, herunder:

 • Daginstitutioner og dagpleje
 • Tildeling af børnefamilieydelse
 • Ungdomsklubber/klubtilskud
 • Folkeskolen, herunder SFO og specialundervisning
 • Ungdomsskolen
 • Musikskolen
 • Sundhedspleje
 • Støtteforanstaltninger og specialtilbud til børn og unge med særlige behov
 • Folkeoplysningen
 • Fritidstilbud til børn og unge
 • Musik og billedkunst

Læs mere om Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalgets arbejdsopgaver i styrelsesvedtægtens § 5

Udvalgets møder ligger oftest kl. 15.30.

Se dagsordner og referater for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalgets medlemmer

Billede af byrådsmedlem Gry Bruun Nielsen
Formand

Gry Bruun Nielsen

Mobil: 41 93 77 51
Send en mail 

Parti: Radikale Venstre (B)

Billede af Lone Olsen
Byrådsmedlem

Lone Olsen


Mobil: 41 93 77 46
Send en mail

 

Parti: Venstre (V)

Billede af Christian Engen
Byrådsmedlem

Christian Engen

Mobil: 41 93 77 50
Send en mail

Parti: Venstre (V)

Billede af Mathias Holger Nielsen
Byrådsmedlem

Mathias Holger Nielsen

Mobil: 41 93 77 53
Send en mail

Parti: Konservative (C)

Billede af Erik Høgh-Sørensen
Byrådsmedlem

Erik Høgh-Sørensen

 

Mobil: 51 41 84 10
Send en mail

 

Parti: Uden for partierne (UFP)

Billede af Daniel Vestergaard
Byrådsmedlem

Daniel Vestergaard

Mobil: 41 93 77 56
Send en mail 

Parti: Konservative (C)

Foto af Tim Jensen
Byrådsmedlem

Tim Jensen

Mobil: 41 93 77 32
Send en mail

Parti: Socialdemokratiet (A)

Billede af Laila Zielke
Byrådsmedlem

Laila Zielke

Mobil: 41 93 77 40
Send en mail

Parti: Socialdemokratiet (A)

Billede af Sven Bertelsen
Byrådsmedlem

Sven Bertelsen

Mobil: 41 22 30 63
Send en mail

Parti: Socialdemokratiet (A)

*Bemærk

Email er IKKE sikker kommunikation

Hvis du vil give mig fortrolige/følsomme oplysninger, kan det ske personligt, pr. telefon eller via fysisk brev.

Når du skriver til mig  som byrådsmedlem, gælder reglerne i databeskyttelsesloven ikke. Det betyder bl.a., at du ikke kan gøre brug af de rettigheder, som fremgår af databeskyttelsesforordningen, herunder retten til at få indsigt i oplysningerne. Du skal desuden være opmærksom på, at din henvendelse til mig som byrådsmedlem IKKE anses for at være modtaget af Hjørring Kommune. I visse situationer vil jeg dog videreformidle din henvendelse til forvaltningen, men hvis du vil være sikker på, at de oplysninger, som du fremsender til mig, kommer til at indgå i en sag ved Hjørring Kommune, skal du skrive til kommunen via Digital Post fra borger.dk/virk.dk (sikker post) eller hjoerring@hjoerring.dk (usikker post). Det samme gælder, hvis du ønsker svar på din henvendelse fra Hjørring Kommune.

Spørgsmål til Børne-, Fritids- og Undervisnings-udvalget - Kontakt

Børne-, Fritids- og Undervisnings-forvaltningen

Mødedatoer i 2024

 • 22. januar
 • 5. februar
 • 4. marts
 • 25. marts
 • 22. april
 • 6. maj
 • 27. maj
 • 3. juni
 • 24. juni
 • 12. august
 • 26. august
 • 2. september
 • 23. september
 • 7. oktober
 • 4. november
 • 18. november
 • 2. december
 • 16. december