Byrådets mødekalender

Hjørring Byråd mødes ca. en gang om måneden på Rådhuset, Springvandspladsen 5 i Hjørring (under Corona-lockdown dog virtuelt).

Byrådsmøderne afholdes med mindre andet er angivet (se nedenfor) på en onsdag med start kl. 18.00.

Alle er velkomne til at overvære den åbne del af mødet og eventuelt stille spørgsmål til Byrådet - ved mødets start - om de punkter, der er på dagsordenen. Se yderligere information om muligheden for spørgsmål ifm. byrådsmøder hér.

Mødedatoerne for 2023:

 • 25. januar 2023
 • 15. februar 2023
 • 29. marts 2023
 • 26. april 2023
 • 31. maj 2023
 • 21. juni 2023
 • 30. august 2023
 • 20. september 2023 - 1. behandling af budget
 • 11. oktober 2023 - 2. behandling af budget – bemærk mødestart kl. 17.00
 • 25. oktober 2023
 • 29. november 2023
 • 20. december 2023

Mødedatoerne for 2024:

• 31. januar
• 28. februar
• 20. marts
• 24.april
• 29. maj
• 26. juni
• 28. august
• 18. september (1. behandling)
• 09. oktober (2. behandling)
• 30. oktober
• 27. november
• 18. december

Spørgsmål vedr. faktuelle forhold til dagsordenen kan før kl. 12 på dagen for byrådsmødet sendes til

Søren Smalbro
Borgmester

Følg byrådsmøderne på din computer eller på fjernsynet