Tilsynspolitik for hjemmehjælp

Alle landets kommuner har til opgave at udarbejde og publicere en årlig politik for tilsyn med pleje og omsorg og praktisk hjælp (hjemmehjælp).

Tilsynspolitikken skal indeholde oplysninger om, hvordan kommunen fører tilsyn med den måde indsatserne leveres på samt kvaliteten af de leverede indsatser. Tilsynet kontrollerer, om indsatserne stemmer overens med det borgeren modtager, og med de indsatser, der er bevilget.

Det skal også fremgå, hvordan der følges op på, om den visiterede hjælp er i overensstemmelse med borgerens aktuelle behov for denne hjælp. Politikken skal revideres og politisk godkendes mindst én gang årligt. Formålet er, at der tages aktiv politisk stilling til tilsynets resultater, og hvordan der føres tilsyn i hjemmeplejen og følges op på hjælpen til borgerne efter servicelovens §§ 83 og 83 a.