Det Grønne Råd

Det Grønne Råd er bredt sammensat af en række organisationer med interesse i benyttelse og beskyttelse af naturen. Det Grønne Råd er rådgivende i forhold til Byråd og forvaltning om natur, miljø, friluftsliv og turisme.

Forretningsudvalget for Det Grønne Råd:

  • Jørgen Jørgensen, formand (DN)
  • Christian Dalsgaard, Landbo Nord
  • Thomas Elgaard Jensen, Friluftsrådet
  • Svenning Christensen, Byrådet
  • Kurt Rasmussen, DOF
Kontakt os

Årlige møder

Der afholdes fast 4 årlige møder i henholdsvis februar, maj, august og november. Et af møderne vil være et temamøde med efterfølgende ekskursion.