Frivillighedspolitik på det sociale område

Hjørring Byråd godkendte den 25. oktober 2017 Hjørring Kommunes nye frivillighedspolitik for det sociale område.

Frivillighedspolitikken bygger på en overordnet vision om, at Hjørring Kommune skal være et godt sted at lave frivilligt socialt arbejde til gavn for borgerne i kommunen.

Politikken er blevet til på baggrund af en bred borgerinddragelse. Der blev afholdt en række dialogmøder i efteråret 2016, hvor alle kommunens borgere var inviteret til dialog om den kommende politik.

I frivillighedspolitikken lægges vægt på understøttelse af frivilligheden, mangfoldighed og respekt, synliggørelse af det frivillige sociale arbejde, rekruttering og fastholdelse af frivillige samt samspil mellem frivillige og kommunen.

Understøttelse af frivilligheden

Hjørring Kommune vil understøtte det frivillige sociale arbejde ved at skabe gode rammer for frivilligheden. Der skal skabes betingelser for, at såvel eksisterende som nye frivillige initiativer kan blomstre op.

Mangfoldighed og respekt

Der er et ønske om at sikre en mangfoldig frivillighed på det sociale og sundhedsmæssige område. Samtidig skal det frivillige sociale felt bære præg af gensidig respekt for forskellighed.

Synliggørelse af det frivillige sociale arbejde

Hjørring Kommune vil fremme det frivillige sociale arbejde ved at øge synliggørelsen af frivillighedens værdi og muligheder.

Rekruttering og fastholdelse af frivillige

Det skal understøttes, at flere borgere har lyst til at engagere sig i frivilligt socialt arbejde til glæde og gavn for kommunens borgere og nærområderne.

Samspil mellem frivillige og kommunen

Hjørring Kommune ønsker at sikre et fortsat godt og konstruktivt samspil med det frivillige sociale felt i kommunen. Et samspil med fokus på gensidig respekt og anerkendelse, og hvor den frivillige sociale indsats er et positivt supplement til den kommunale kerneydelse.

I anledning af, at Hjørring Kommune skulle have en ny frivillighedspolitik for det sociale område inviterede Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget i efteråret 2016 kommunens borgere og foreningsliv til at deltage i en række dialogmøder. På møderne fik deltagerne mulighed for at bidrage med input til den nye frivillighedspolitik.

Dialogmøderne blev afholdt i Hirtshals, Sindal og Hjørring. Der var også planlagt dialogmøde i Vrå, men på grund af begrænset tilmelding blev mødet aflyst.

For at inspirere til dialog blev hvert dialogmøde indledt med spændende oplæg om ”udviklingen inden for det frivillige sociale arbejde”. Der var inviteret følgende oplægsholdere til at deltage på møderne:

  • Lars Skov Henriksen, professor indenfor Sociologi og Sociale forhold på Aalborg Universitet. Han indledte mødet i Hirtshals.
  • Hans Stavnsager, seniorkonsulent, Center for Frivilligt Socialt Arbejde. Han indledte mødet i Sindal.
  • Mette Wang, konsulent, Center for Frivilligt Socialt Arbejde. Hun indledte mødet i Hjørring.

På møderne blev deltagerne stillet spørgsmålet: ”Hvor skal vi hen med den sociale frivillighed i Hjørring Kommune i fremtiden? Hvad er vigtigt for dig?”

Der var en flot tilslutning til møderne, og en god og konstruktiv dialog. Der kom mange fine input, som efterfølgende fungerede som fundament for udarbejdelsen af selve politikken.

Kontakt

Lena Bisgaard
Konsulent
Læs mere om det

frivillige sociale arbejde