Det lokale Arbejdsmarkedsråd (LAR)

Det lokale Arbejdsmarkedsråd (LAR) skal først og fremmest være strategisk dialogpartner for Arbejdsmarkedsudvalget.

Det lokale Arbejdsmarkedsråd (LAR) afløste pr. 1. januar 2015 Det lokale Beskæftigelsesråd, der tidligere havde til opgave at rådgive Arbejdsmarkedsudvalget i Hjørring Kommune, overvåge indsatsen i Jobcenteret og initiere udviklingsprojekter for udsatte målgrupper.

Det lokale Arbejdsmarkedsråd er nu forum for politisk rådgivning, drøftelse, idégenerering og udveksling af synspunkter på de uddannelses-, beskæftigelses-, erhvervs- og socialpolitiske områder. Rådet er et forum, hvor eksisterende indsatser kan kommenteres, kommende indsatser kvalificeres og nye idéer genereres og drøftes.

Drøftelse af Hjørring Kommunes Investeringsstrategi

LAR’s formandskab har ønsket, at investeringsstrategien, også kendt som Hjørring-modellen, optræder som et fast punkt på LAR’s dagsorden, således rådet har mulighed for løbende at holde sig orienteret om udviklingen.

På det konstituerende LAR-møde i februar 2017 (ved udvidelsen af LAR’s medlemskreds) blev Investeringsstrategien introduceret for rådet.

På mødet i maj havde LAR en temadrøftelse med Arbejdsmarkedsforvaltningen. Denne tog udgangspunkt i den af Arbejdsmarkedsudvalget besluttede fremrykning af Investeringsstrategien.

På temamødet kom de faglige organisationer og arbejdsgiverne med input til temadrøftelsen.

Dette for at få organisationernes bud på udfordringerne, samt udvalget og forvaltningen hermed kunne få konstruktive input og eventuelle løsningsmodeller fra de respektive organisationers synspunkt.

Agro-assistentforløb

Brochure om Agro-assistentforløb

Både formanden for Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget og udvalgets næstformand har fast plads i rådet.

Herudover har rådet følgende sammensætning:

  • Fire medlemmer udpeget af arbejdstagerorganisationerne i fællesskab
  • Fire medlemmer udpeget af arbejdsgiverorganisationerne/erhvervsorganisationerne
  • Et medlem udpeget af A-kasseudvalget Vendsyssel
  • Et medlem udpeget af Danske Handicaporganisationer (DH)
  • Et medlem udpeget af kommunens Integrationsråd
  • En praktiserende læge via kommunelægekontaktudvalget

Økonomi- og arbejdsmarkedsdirektøren og arbejdsmarkedschefen deltager fast i møderne.

Medlemmerne af LAR

Billede af byrådspolitiker Thomas Klimek
Byrådsmedlem

Thomas Klimek

Tlf.:     
Mobil: 41 93 77 39
Send en mail

Parti: Socialdemokratiet (A)

Billede af byrådspolitiker Per Hyldig
Byrådsmedlem

Per Hyldig

Tlf.:     
Mobil: 41 93 77 17
Send en mail

Parti: Dansk Folkeparti (O)

Billede af Lene Berendt - LO Vendsyssel
LO Vendsyssel

Lene Berendt

Billede af Claus E. Madsen - LO Vendsyssel
LO Vendsyssel

Claus E. Madsen

Billede af Michael Bue Nielsen - LO Vendsyssel
LO Vendsyssel

Michael Bue Nielsen

Billede af Vivi Frost Nielsen - A-kasseudvalget Vendsyssel
A-kasseudvalget Vendsyssel

Vivi Frost Nielsen

Billede af Christina W. H. Lund - FTF
FTF

Christina W. H. Lund

Billede af Torben Farum - LandboNord
LandboNord

Torben Farum

Billede af Per Christensen - Hirtshals Service Group
Hirtshals Service Group

Per Christensen

Billede af Flemming Døi - Dansk Byggeri Hjørring
Dansk Byggeri Hjørring

Flemming Døi

Billede af Jens H. Sørensen - HORESTA
HORESTA

Jens H. Sørensen

Billede af Britta B. Christiansen - Praksiskonsulent og Kommunekontaktlægeudvalget
Praksiskonsulent og Kommunekontaktlæge-udvalget

Britta B. Christiansen

Billede af Henriette K. Andersen - Danske Handicaporganisationer (DH)
Danske Handicaporganisationer (DH)

Henriette K. Andersen

Billede af Mihaela Stefanuca - Integrationsrådet
Integrationsrådet

Mihaela Stefanuca