Naturmødet

Naturmødet i Hirtshals

Naturmødet er et årligt politisk, folkeligt og fagligt arrangement i Danmark om natur.

Vi danskere har brugt hundredvis af år på at tæmme og tøjle vores natur.

Nu - i en urbaniseret virkelighed med stigende fokus på økologi og bæredygtighed vender vi igen blikket mod skov, hede og strand.

Hvad blev der af naturen, som den var engang? Hvordan opnår vi fredelig sameksistens mellem by, landbrug, natur og mennesker? Skal naturen beskyttes? Eller bruges? Og hvad gør naturen overhovedet ved os som mennesker?

Naturmødet er et årligt politisk, folkeligt og fagligt arrangement i Danmark. Formålet er at samle alle interessegrupper og enkeltpersoner med interesse for natur på tværs af faggrupper og natursyn. Det sker gennem uformelle samtaler, taler, møder og events i og omkring naturen. Naturmødet sigter efter at fejre, forandre og forstærke danskernes forhold til og udnyttelse af naturen.

Gå til Naturmødets hjemmeside

Du kan også følge Naturmødet på facebook

Kontakt

Foto af Leif Lund Jakobsen
Leif Lund Jakobsen
Teamleder
Kultur og Event