Ældrerådet

Læs mere om hvad Ældrerådet arbejder med, og hvem der repræsenterer ældrerådet i Hjørring Kommune.

Kom og mød et medlem af dit ældreråd

Torsdag den 25. maj fra kl. 15-16 på dit lokale bibliotek i Hjørring, Sindal, Hirtshals, Vrå og Løkken.

Ældrerådet er kontaktorgan til Byrådet for kommunens borgere over 60 år. Vi varetager spørgsmål, der angår ældre og indgår således som høringspart i ældrepolitiske spørgsmål.

Ønsker du at læse mere om resultatet af Ældrerådsvalget 2021, kan du klikke her.

Mangler du viden om de områder du som ældre kan gøre brug af? Klik her for at finde en oversigt

Ændringer i Ældrerådet

John Kirsten er fra tirsdag den 9. august 2022 udtrådt af Ældrerådet. Første suppleant, Carsten Møller Nielsen, er indkaldt, og ældrerådet består derfor af følgende: Kirsten Holst (formand), Kurt Mikkelsen (næstformand), Ole Landry (medlem af tilgængelighedsudvalget), Dorthe Laulund, Mogens From, Lene Nielsen, Arne Brix, Carsten Møller Nielsen og Hanne Saksager.

  • Vi medvirker aktivt til at udforme kommunens ældrepolitik,
  • vi er upolitisk og uafhængig af alle organisationer,
  • vi holder løbende kontakt til ældre, så deres problemer, behov og ønsker bliver hørt i kommunen,
  • vi behandler ikke sager for enkeltpersoner,
  • vi arbejder med alle spørgsmål, der har betydning for personer fra 60 år,
  • vi kommer med ideer og synspunkter, inden den politiske beslutning træffes,
  • vi medvirker til øget medindflydelse og medansvar for kommunens ældre borgere,
  • vi sikrer, at dialogen og samarbejdet mellem de ældre og byrådet udbygges,
  • og vi rådgiver Byrådet i ældrepolitiske spørgsmål.

På social- og sundhedsområdet kan det dreje sig om sager vedrørende hjemmepleje, plejehjem, boligforhold - herunder ældreegnede boliger, dagcentre, døgnpleje, madservice, aktiviteter m.v. 

På det tekniske område kan nævnes tilgængelighed for de ældre på gader og veje, fortove, busstoppesteder og busruter, offentlige bygninger - herunder forvaltninger, biblioteker, andre kulturelle institutioner m.v.

Ældrerådet tager sig dog ikke af enkeltsager. 

Læs mere om hvilke sager Ældrerådet har behandlet i deres årsberetning.

Ældrerådet afholder møde en gang om måneden, dog ingen møder i juli måned. Her er der mulighed for behandling af alle typer spørgsmål, der har betydning for borgere fra 60 år.

Medlemmer af Ældrerådet deltager desuden i relevante møder i Regionen og i Danske Ældreråd.

Alle borgere over 60 år i Hjørring Kommune og deres pårørende kan henvende sig med spørgsmål og forslag, der har betydning for denne aldersgruppe.

Dagsorden, referater og bilag fra 13/9-2021 og fremadrettet - klik her

Ønsker du at abonnere på Ældrerådet, så du får besked ved nye referater og dagsordener? Klik her

Referater og bilag fra 2020 og 2021 til og med 26/8-2021 kan du finde herunder.