Handicappolitik

Hjørring Kommunes handicappolitik angiver kommunens vision, værdier og mål for indsatsen i forhold til borgere med handicap.

Handicappolitikken og de tilhørende handleplaner er fundamentet for, at Hjørring Kommune kan have den bedst mulige kvalitet i sine tilbud på handicapområdet og i rammer og vilkår for borgere med handicap.

Hjørring Kommune har en vision om at være et inkluderende samfund, hvor der er fællesskab, lige rettigheder, pligter og udfoldelsesmuligheder for alle. Her skal borgere med handicap sikres lige mulighed for deltagelse i samfundslivet.

Du kan i handicappolitikken læse mere om kommunens mål for henholdsvis:

Samfundsdeltagelse og demokrati

Hjørring Kommune skal arbejde for at understøtte og udvikle muligheder for, at borgere med handicap kan deltage i samfundslivet og aktivt bidrage til udviklingen i kommunen.

Boligforhold

Der er brug for en bred vifte af forskellige boligformer med forskellige grader af hjælpe- og støttemuligheder, ligesom der er brug for almindelige boliger, der er indrettet handicapegnet.

Børn og familieliv

Hjørring Kommune har medansvar for, i et tæt samarbejde med forældrene, at styrke barnets sunde og alsidige udvikling og hvert enkelt familiemedlems trivsel. Kommunen er ansvarlig for at stå til rådighed med faglig viden og kompetencer, og at al indsats tager udgangspunkt i et helhedssyn på familien og dens omgivelser.

Skole og uddannelse

Hjørring Kommune ønsker, at alle børn og unge, uanset forudsætninger, skal have mulighed for en uddannelse.

Beskæftigelse, arbejdsmarked og aktivitetstilbud

Hjørring Kommune ønsker at fokusere på kompetencer og ressourcer hos den enkelte. Det betyder blandt andet, at borgere med handicap tilbydes beskæftigelses- og aktivitetsmuligheder, der så vidt muligt er tilpasset den enkeltes kompetencer og ønsker.

Tilgængelighed og mobilitet

Hjørring Kommune ønsker at tilpasse og tilrettelægge tilgængeligheden i det offentlige rum, således at de behov, borgere med handicap har, tilgodeses – uanset om funktionsnedsættelsen er fysisk, psykisk eller intellektuel.

Fritid og kultur

Hjørring Kommune ønsker at skabe rammer og muligheder for, at borgere med handicap kan deltage i forenings-, kultur- og fritidsliv. Både i fællesskab med andre borgere såvel som i egne fællesskaber.

Handicappolitikken suppleres af handleplaner

For at sikre, at der arbejdes med handicappolitikken i alle dele af kommunen, suppleres handicappolitikken af toårige handleplaner. Handleplanerne beskriver de konkrete initiativer og aktiviteter der forventes gennemført indenfor alle serviceområder i den toårige periode.

Hver handleplansperiode har et særligt fokusområde. For Handleplan 2019-2020 er hovedtemaet ”Mental sundhed med særligt fokus på fællesskab og beskæftigelse”. Du kan læse mere om fokusområdet nedenfor.

Handicappolitikken, der blev vedtaget af Hjørring Byråd i 2012, er gældende indtil en ny er vedtaget.