Affald i sommerhuset

Du kan få hentet affald i sommerhuset året rundt.

Nuværende affaldsordning

Sommer- og fritidshuse skal som minimum være tilmeldt sæsonrenovation med affaldsafhentning i 26 eller 32 uger om året. 

Det er vigtigt, at du som sommerhusejer er tilmeldt med den tømningsordning og det antal containere, du har brug for i dit sommerhus.

Bemærk, at hvis dit sommerhus bruges til udlejning, skal du som minimum have en 240 liter container. 

Du kan ændre din affaldsordning her

Læs mere om ordningerne, og se tømningskalenderen herunder.

I vores selvbetjeningssystem kan du:
 
  • Se din nuværende affaldsordning
  • Ændre din nuværende affaldsordning
  • Bestille en ekstra tømning udenfor sæsonen
  • Anmelde manglende tømning eller andre fejl
  • Tilmelde dig sms-service
  • Købe en ekstra sæk (leveres af skraldemanden og afhentes ved kommende tømning. Sækken afregnes ved næste almindelige opkrævning)

Gå til selvbetjeningen her

 

Du kan vælge mellem tømning i 26, 32 eller 52 uger om året.

Du kan bestille ekstra sække i vores selvbetjening.
 
 
Du kan også købe ekstra sække rundt om i sommerlandet. Prisen for en ekstra sæk er 40 kr.
 

Aske i brændeovn

Ild i brændeovnen giver hygge og varme. Til gengæld er det ikke rart for skraldemanden, hvis asken ligger løst, når han skal tømme skraldespanden.

Derfor skal asken pakkes ordentligt ind. Gerne i en affaldspose med knude på.

Og så skal asken selvfølgelig være helt kold, inden du lægger den i skraldespanden.

I Hjørring Kommune ønsker vi at udnytte og genanvende mest muligt af affaldet.

Derfor gennemfører vi i 2021 et pilotprojekt med affaldssortering i udvalgte sommerhusområder i Harerenden og Tversted.

Vi afprøver bl.a. forskellige løsninger med affaldsstationer og direkte affaldsindsamling ved sommerhusene.

Vi forventer at indføre affaldssortering i alle sommerhusområder i kommunen i løbet af 2022.

Du hører fra os, når der sker ændringer i affaldsordningen i dit område.

Gense borgermødet 28. juni

Tiden nærmer sig, hvor vi skal i gang med at sortere affald i sommerhusområderne i Hjørring Kommune.

Det afholdt vi et borgermøde om 28. juni. Her fik deltagerne mulighed for at stille spørgsmål til affaldssorteringen.

Klik her for at gense borgermødet

Præsentation om affaldssortering i sommerhusområder

Krav til veje og vendepladser m.m.

Vi fik omkring 100 gode spørgsmål på mødet.

Det er vi rigtig glade for, og vi lægger svar på de oftest stillede spørgsmål op her på siden snarest muligt.

Kontakt

Affaldsgruppen

Tilmeld dig SMS-service

Så får du besked dagen før dit affald bliver hentet.

Tilmeld dig her