Affald i sommerhuset

Fra 1. januar 2023 skal alle sommerhuse i Hjørring Kommune sortere affaldet.

Affaldet i sommerhuset skal sorteres på samme måde som i helårsboliger.

Mad- og restaffald tømmes hver 14. dag.

Plast, metal og mad- & drikkekartoner samt papir og pap tømmes hver 4. uge.

Du har mulighed for at vælge en tømningsordning med ekstra tømninger i juli/august måned og i forbindelse med efterårs- og vinterferie.

Du kan også nøjes med at tilkøbe enkelte ekstra tømninger i de ovennævnte uger.

Du kan bestille og ændre her

Hvis du lejer dit sommerhus ud, er det vigtigt, at du har tilstrækkeligt plads til affaldet i dine containere.

Bestil mere containerplads her

- inden du lægger den i rummet til restaffald - ellers får skraldemanden asken i hovedet, når han tømmer containeren.

Husk også at give dine lejere og evt. rengøringspersonale besked om at pakke asken ind.

Hvis asken ikke er pakket ind, bliver din container ikke tømt.

Hvis du har en containerløsning i dit sommerhus, skal vejen, hvor skraldemanden skal stå ud af bilen og hvor han skal gå med containerne, være ryddet for buske og træer.

Afstanden fra vejen til containerne må max. være 35 meter.

Underlaget, som containeren skal køres på, skal være plant, jævnt og kørefast.

Græs og løst grus er ikke et fast underlag. Hvis containeren skal trækkes over græs, skal græsset være kortklippet og afstanden max. 5 meter.

Adgangsvejen må max. have en stigning eller fald på 10 %.

Det er en god ide at lave et skjul til containerne, så de ikke vælter i blæsten. Skjulet skal være lettilgængeligt og containerne skal kunne køres ud og ind af skjulet uden trin eller andre forhindringer. Åbningen på skjulet bør vende ud mod vejen.

Læs mere om adgangsforhold ved sommerhuset her

Læs mere om adgangskrav til veje og vendepladser

Vi anbefaler, at du bygger et skjul omkring dine containere, så de ikke vælter i blæsten.

Læs mere om det her

Kontakt

Affaldsgruppen

Tilmeld dig SMS-service

Så får du besked dagen før dit affald bliver hentet.

Tilmeld dig her