Olietanke

Ulovlige olietanke kan blive en dyr fornøjelse. Hvis din olietank er for gammel eller på anden måde ulovlig, skal du selv betale for oprydningen af forureningen i tilfælde af uheld.

Sløjfning og etablering af olietanke

Når du sløjfer din olietank, skal du give skriftlig besked til kommunen senest 4 uger efter sløjfningen er foretaget.

Etablerer du en ny olietank, skal du give kommunen skriftlig besked senest 14 dage inden etableringen. 

Indsend oplysninger om olietanke her

En olietank holder desværre ikke evigt, og du bør derfor tjekke hvor gammel din olietank er.

På olietankens prægeplade kan du aflæse tankens alder.

Prægepladen findes ofte øverst på håndtaget på overjordiske tanke og omkring påfyldningsstudsen på nedgravede tanke. 

Hvis du ikke kan aflæse alderen, men har godkendelsesnummeret, så kan du måske finde ud af, hvor gammel tanken er.

Hvis du ikke kender alderen på din overjordiske olietank, skal den sløjfes nu.

Kender du alderen på tanken så tjek sløjfningsterminerne for olietanke.

Indberet her, når du fjerner din gamle olietank

Hvis tanken er for gammel, og dermed ulovlig, skal du være opmærksom på at forsikringen ikke dækker i tilfælde af uheld.

Det er vigtigt vi har de korrekte oplysninger om fabrikationsår. så kan vi hjælpe dig med at huske på at få tanken sløjfet inden den blive ulovlig.

Vær opmærksom på, at sker der uheld ved brugen af en ulovlig olietank, dækker den fælles villatanksforsikring ikke. I tilfælde af uheld, skal du derfor selv betale for oprydningen af forureningen. Den fælles forsikringsordning gælder kun for olietanke, der anvendes til boligopvarmning - bruger du transportdiesel som fyringsmiddel dækker forsikringen ikke.

Tjek din olietank

På din BBR meddelelse vil olietanke fremstå som tekniske anlæg, og være beskrevet i starten af din BBR meddelelse.

Har du modtaget et brev vedr. sløjfning af en gammel olietank, men tænker: ”at det er da lang tid siden, at den tank blev fjernet” eller ”at der aldrig har været en tank på min ejendom”, så hjælp os – Indsend relevante oplysninger via linket i bunden af teksten.

Så skal vi ikke senere ulejlige dig for at få de korrekte oplysninger. Vi ved, at der er mange olietanke, som vi ikke har oplysninger om.

Du kan hjælpe både dig selv og os ved at tjekke oplysningerne om dine olietanke i BBR.

Tjek din BBR her

Er oplysningerne ikke ens, så send de korrekte oplysninger til os. Det er din forpligtigelse, som grundejer, at oplysningerne i BBR er korrekte. Så hjælp os med at hjælpe dig.

Indsend rettelser til BBR her

Følgende sløjfningsterminer er gældende for tanke u/6000 liter:

  • Nedgravede ståltanke fra før 1984 eller med ukendt fabrikationsår er ulovlige og skal sløjfes hurtigst muligt

  • Nedgravede ståltanke fra 1984 skal sløjfes senest 31.12.2024

  • Overjordiske olietanke fra før 1994 eller med ukendt fabrikationsår er ulovlige og skal sløjfes hurtigst muligt

  • Overjordiske olietanke fra 1994 skal sløjfes senest 31.12.2024

Fjern olietank fra BBR/Opret ny olietank i BBR her

I løbet af sommeren 2018 er der konstateret et øget antal revner og skader på plasttanke.

Dette skyldes sandsynligvis den øgede lys- og varmepåvirkning, forårsaget af den varme sommer og høje temperatur. Derfor er det en god idé løbende at holde øje med din tank og tjekke den for revner og skader, især hvis den  

  • Står udendørs
  • Ikke er overdækket
  • Er udsat for direkte sol og varme

Du kan læse mere om, hvordan du tjekker og vedligeholder en olie-plasttank i pjecer lavet af Drivkraft Danmark, Miljøstyrelsen og Topdanmark. 

Privattjek af olietank

Erhvervstjek af olietank

Titan plasttanke med fejl 
Overjordiske olietanke af mærket Titan R1225 produceret/forhandlet af Kingspan Miljøcontainere i perioden 2002-2004, kan være produceret af plastmateriale af en dårlig kvalitet.

Dette betyder, at der med tiden kan opstå revner på den øverste del af nogle af de nævnte tanke. 

Der er tale om tanke af mærket Kingspan Titan R1225. Det vil sige, at tanken er på 1225 l. På tankattesten eller tankpladen skal du se, om der indgår et R i tankens nr. 

Hvis du har sådan tank, skal den udskiftes, for at undgå at tanken bliver utæt og der sker en miljøforurening. 

Sløjfningsterminerne må som udgangspunkt ikke overskrides, Kommunen kan dog i tilfælde, hvor der er planlagt kollektiv varmeforsyning, dispensere fra sløjfningsterminerne i op til 2 år. 

Ejeren skal senest en måned efter modtagelse af dispensationen sende denne sammen med oplysninger om, at anlægget er i en sådan vedligeholdelsestand, som angivet i § 39 i olietankbekendtgørelsen.

Hvis forsikringsgiver finder, at vedligeholdelsesstanden ikke er som angivet i olietankbekendtgørelsen, kan forsikringsgiver meddele ejeren af anlægget dette. 

Kontakt

Team Miljø
Springvandspladsen 5
9800 Hjørring