Værd at vide i forbindelse med byggeri

Hvis ejendommen er omfattet af en lokalplan kan du finde den ved at følge dette link:

https://hjorring.viewer.dkplan.niras.dk/plan/21#/

Eller du kan selv søge dem frem på OIS.dk

Hjørring vandselskab A/S skal kontaktes før tilslutning af kloak eller ved ændring af kloaksystem.

Telefon: 38412828 – mail post@hjvand.dk

Eller du kan besøge dem på deres side, hjvand.dk, her kan du også under forsyningsområder, søge ud hvilket vandværk din adresse får vand fra.

Ønsker du at etablere jordvarmeanlæg skal du ansøge om dette via Byg og miljø.

Ansøg om etablering af jordvarmeanlæg via følgende link:

Jordvarmeanlæg

Du kan også læse mere om jordvarmeanlæg på følgende side:

Værd at vide om jordvarmeanlæg

Her kan du finde information om jordforurening samt jordflytning indenfor Hjørring kommune.

Områdeklassificering af lettere forurenet jord i byzone

Information om jordflytning 

Du skal være opmærksom på, at der er tilgængelighedskrav i forbindelse med nybyggeri samt ombygning. Find information om tilgængelighed via følgende link

Vejledning til tilgængelighed

Her kan du søge om tilladelse til at etablere en ny overkørsel eller til at flytte en allerede eksisterende overkørsel. (Du skal bruge dit nem-id.)

Ansøg om tilladelse til ny overkørsel eller flyt eksisterende overkørsel

Byggeaffald kan være nedrivningsaffald såsom gamle mursten, ledninger, gulve osv. Men det kan også være rester og afskær fra byggeprocessen.

Læs mere om bygge- og anlægsaffald

Hvis din nedrivning eller renoveringsprojekt frembringer mere end 1 ton affald, eller du skal udskifte termoruder fra perioden 1950-1977, skal du anmelde dit byggeaffald hos kommunen. Dette skal ske senest 14 dage før arbejdet igangsættes – og gerne før.

Nedrivning af bygninger eller fældning af træer i områder, hvor der muligvis er fredede dyrearter:

Flagermus

Hjørring Kommune vurderer, at bygninger og træer i området kan være levested for flagermus.

Efter dansk lovgivning er alle flagermus totalfredede. Ødelæggelse eller beskadigelse af deres yngle- og rasteområder må ikke finde sted. Hvis du opdager flagermus i forbindelse med nedrivning af bygninger eller fældning af gamle træer, skal du sikre beskyttelse af flagermusene eller rette henvendelse til Miljøstyrelsen på tlf. 7254 4000, som vil hjælpe dig med at finde en løsning i form af udslusning eller dispensation. Der er forbud mod fældning af hule træer og træer med spættehuller i perioden 1. november – 31. august.

 

Markfirben

Hjørring Kommune vurderer, at området muligvis kan være levested for markfirben.

Efter dansk lovgivning er markfirben totalfredet. Ødelæggelse eller beskadigelse af deres yngle- og rasteområder må ikke finde sted. Hvis du har kendskab til markfirben på arealet, skal du sikre beskyttelse af levestederne og rette henvendelse til Miljøstyrelsen på tlf. 7254 4000, som vil hjælpe dig med at finde en løsning i form af afværgetiltag eller dispensation.

Når du skal plante hæk ud til en vej, er det vigtigt, at du undersøger, hvor skellet er og om der er tinglyste begrænsninger, i forhold til, hvor du kan placere din hæk, fx oversigtsdeklaration eller ledninger i jorden.

 Når du går i gang med at plante din hæk, skal den placeres på egen grund med plads til, at hækken kan vokse i bredden uden, at den overskrider skel på nogle årstider. Det vil sige, at en ny hæk både skal have plads til at vokse til den bredde, som I ønsker, at hækken skal have, og der skal være plads til, at det hækken vil vokse på en sæson, før den bliver klippet, også holdes på egen grund. 

Overskrider hækken skel kan vejmyndigheden kræve hækken klippet ind til skel eller fjernet, hvis denne står på vejmatriklen.

Det er altid en god ide at spørge kommunen, hvis du er i tvivl om skel eller placering af hæk, inden du går i gang.

Her er en illustration af, hvordan en hæk placeres korrekt i forhold til skel til vejmatriklen.

 

Illjustration af hvordan du placerer din hæk korrekt i forhold til skel