Helårsbeboelse i sommerhus

Er du pensionist og har du ejet dit sommerhus i mere end 1 år? Så kan du benytte dit sommerhus til helårsbeboelse.

Hvem kan benytte sommerhus til helårsbeboelse?

Du skal have ejet dit sommerhus i mere end et år.

Dispensationen bortfalder ved ejerskifte, eller hvis boligen ikke længere bliver brugt til helårsbeboelse.

Du skal være en af følgende:

  • førtidspensionist
  • folkepensionist
  • efterlønsmodtager
  • modtager af fleksydelse (fleksydelse er en slags efterløn for flekslønsmodtagere)
  • over 60 år og oppebærer pension

En pensionists ægtefælle, samlever eller nært beslægtede kan sammen med pensionisten benytte boligen til helårsbeboelse. Efter pensionistens død kan ægtefællen, samleveren eller den nært beslægtede fortsætte med at benytte boligen til helårsbeboelse.

Du kan ansøge om dispensation til at bo i dit sommerhus ved at benytte selvbetjeningsløsning i højre side af skærmen i den grønne boks. 

Hvis du ikke har dispensation

Så kan du stadig bo i dit sommerhus

  • fra 1. marts til 31. oktober
  • i weekender
  • i kortvarige ferieophold

Kontakt

Team Byggeri (Ejendomsskat)
Springvandspladsen 5
9800 Hjørring