Sagsbehandlingstid

Vi oplever i øjeblikket ekstraordinær stor tilgang af byggeansøgninger og der må forventes længere sagsbehandlingstid. Vi arbejder alt vi kan og har tilført ressourcer, så vi forventer at vi i løbet af efteråret er tilbage til normal sagsbehandlingstid. Vi prøver med informationen at mindske henvendelser omkring sagsbehandlingstider, så vores byggesagsbehandlere får ro til at behandle de indkomne ansøgninger og hurtigst muligt udstede byggetilladelse.

Sagsbehandlingstid, kan variere alt efter hvad du søger tilladelse til, om det er nedrivning, byggetilladelse til et haveskur, tilbygning, sommerhus eller enfamilieshus.

Sagsbehandlingstiden afhænger også af materialet vi modtager fra dig. Godt og fyldestgørende materiale sikre en glat og hurtigere sagsbehandlingstid. Her kan vi henvise til muligheden for en forhåndsdialog med en byggesagsbehandler forud for ansøgning.

Vores gennemsnitlige sagsbehandlingstid er ca. 6 uger, fra modtagelse af fyldestgørende materiale.

Dispensationer, fravigelse af byggeret, høring, komplekse sager og sager der kræver tilladelse efter anden lovgivning, vil forlænge sagsbehandlingstiden yderligere.

Kontakt

Team Byggeri
Springvandspladsen 5
9800 Hjørring