Flexbolig

Med en flexboligtilladelse giver kommunen lov til, at en helårsbolig må benyttes som fritidsbolig.

Boligen kan senere (uden fornyet tilladelse) vende tilbage til helårsbeboelse. Flexboligtilladelsen følger ejendommen.

Bemærk, at boligens formelle status som helårsbolig ikke ændres.

Man kan ikke opnå flexboligtilladelse til stuehuse på landbrugsejendomme – eller på boliger, der er omfattet af en lokalplan, der fastlægger at boligen skal anvendes til helårsbeboelse.

Men herudover kan kommunen give flexboligtilladelse til boliger i hele kommunen.

Sådan gør du

Hvis du vil søge flexboligtilladelse, skal du sende ansøgning til Team Plan via plan@hjoerring.dk.

I mailen skal du oplyse:

  • Adresse på den bolig, du søger om flexboligtilladelse til
  • Navn og adresse på ejeren af boligen. Hvis du ikke selv er ejer, skal du medsende en fuldmagt fra ejeren.  

Kontakt

Team Plan