Almene boligorganisationer

Du kan finde information om ventelister, ejendomme og boligtyper ved at henvende dig til de enkelte boligorganisationer nedenfor.

BoVendia

Styringsdialogmøder

Kommunen (Byrådet) og boligorganisationerne skal mødes regelmæssigt om boligorganisationens virksomhed, herunder udviklingen i de enkelte boligområder. Det kaldes en styringsdialog.

Kommunen sørger for, at der holdes et årligt dialogmøde. Boligorganisationen udarbejder og indsender årligt en rapport om sin virksomhed til Byrådet. De årlige rapporter bruges som grundlag for dialogmøderne med kommunen. Du kan se referaterne fra den gennemførte dialog nedenfor.

I henhold til Indenrigs- og Socialministeriets bekendtgørelse om tilsyn og drift af almene boliger skal redegørelsen for den gennemførte dialog indeholde:

  1. Et referat af drøftelsen mellem boligorganisationen og kommunalbestyrelsen, hvoraf begge parters vurdering af boligorganisationens virksomhed og udfordringer fremgår
  2. En kort beskrivelse af eventuelle aftaler, som er indgået mellem parterne.

I efteråret 2023 har Hjørring Kommune i forlængelse af regnskabsåret 2022, afholdt styringsdialogmøder med de fire almene boligorganisationer.

Hjørring Byråd har den 20. marts 2024 taget BoVendias og Boligselskabet Nordjyllands årsregnskaber for 2022 til efterretning, samt godkendt de herpå udarbejdede aftaledokumenter.

Hjørring Byråd har den 24. april 2024 taget Domea Hjørrings og Domea Hirtshals’ årsregnskaber for 2022 til efterretning, samt godkendt de herpå udarbejdede aftaledokumenter.

Alle fire aftaledokumenter fremgår nedenfor.

Styringsdialog BS Nordjylland

Styringsdialog BoVendia

Styringsdialog Domea Hjørring

Styringsdialog Domea Hirtshals