Almene boligorganisationer

Byrådet skal føre tilsyn med kommunens almene boligorganisationer i henhold til § 164 i Lov om almene boliger.

Kommunen (Byrådet) og boligorganisationerne skal mødes regelmæssigt om boligorganisationens virksomhed, herunder udviklingen i de enkelte boligområder. Det kaldes en styringsdialog.

Kommunen sørger for, at der holdes et årligt dialogmøde. Boligorganisationen udarbejder og indsender årligt en rapport om sin virksomhed til Byrådet. De årlige rapporter bruges som grundlag for dialogmøderne med kommunen. Du kan se referaterne fra den gennemførte dialog nedenfor.

I henhold til Indenrigs- og Socialministeriets bekendtgørelse om tilsyn og drift af almene boliger skal redegørelsen for den gennemførte dialog indeholde:

  1. Et referat af drøftelsen mellem boligorganisationen og kommunalbestyrelsen, hvoraf begge parters vurdering af boligorganisationens virksomhed og udfordringer fremgår
  2. En kort beskrivelse af eventuelle aftaler, som er indgået mellem parterne.

Styringsdialogmøder 2023

I efteråret 2023, har Hjørring Kommune i forlængelse af regnskabsåret 2022, afholdt styringsdialogmøder med de fire almene boligorganisationer.

Hjørring Byråd har den 20. marts 2024 taget BoVendias og Boligselskabet Nordjyllands årsregnskaber for 2022 til efterretning, samt godkendt de herpå udarbejdede aftaledokumenter, som fremgår nedenfor.

Behandling af Domea Hjørring og Domea Hirtshals afventer.

Styringsdialog BS Nordjylland

Styringsdialog BoVendia

Styringsdialogmøder 2022

Styringsdialog BS Nordjylland

Styringsdialog BoVendia

Styringsdialog Domea Hjørring

Styringsdialog Domea Hirtshals