Genoptræning efter sygehuskontakt

Har du et behov for genoptræning efter sygehuskontakt kan kommunen være behjælpelig.

Der vil være fokus på både at få det fysiske, psykiske og sociale op på et niveau, der tilsvarer (eller er tæt på) det niveau du havde inden sygehuskontakten.

Forløbet vil starte senest 7 kalenderdage efter Træningsenheden har modtaget genoptræningsplanen.

Hvis du efter en sygehuskontakt får en genoptræningsplan, bliver du automatisk kontaktet af Træningsenheden.

For at kunne gøre brug af indsatsen skal du have været i kontakt med sygehuset - enten gennem indlæggelse, kontrol eller ambulant behandling.

Der skal desuden være et lægefagligt begrundet behov for genoptræning.

En ergo- eller fysioterapeut vil foretage en individuel vurdering for at afgøre om genoptræningen skal være basal eller avanceret. 

Efter en individuel vurdering af en terapeut, kan et genoptræningsforløb på op til 3 måneder bevilges.

  • Undersøgelse
  • Vurdering
  • Rådgivning og vejledning
  • Screening
  • Tests
  • Genoptræning
  • Opfølgning

Selve indsatsen har ingen omkostninger for dig. Transporten er desuden gratis hvis:

  • Du er pensionist eller
  • din tilstand udelukker kørsel med offentlige transportmidler eller
  • afstanden mellem dit hjem og genoptræningsstedet overstiger 50 km.

Hvis du vælger genoptræning i en anden kommune kan du modtage kørselsbefordring. Det vil svare til det du ellers ville have modtaget, hvis du havde valgt genoptræning i Hjørring kommune.

Kontakt

Træningsenheden

Tlf.: 72 33 58 50
Hverdage kl. 8.00 - 9.00

Skriv en mail