Kørsel til speciallæge

Ikke Pensionist

Du har mulighed for at få kørselsgodtgørelse ved besøg hos speciallæge, hvis:

  • du har en henvisning fra egen læge,
  • behandlingen har fundet sted for regionens regning,
  • afstanden mellem dit hjem og speciallægen er mere end 50 km. og udgiften er over 60 kr.,
  • speciallægen er den, der ligger nærmest din bopæl.

Pensionist

Du kan få kørselsgodtgørelse som pensionist, hvis der er tale om et sygdomstilfælde. Er du pensionsmodtager kan du få kørselsbefordring, forudsat udgiften overstiger 42 kr. - det samme er tilfældet for udgift til kørsel til egen læge.

 

Vigtigt

Godtgørelsen betales med et beløb svarende til den billigste form for transport og udbetales ved Borgerservice. Husk at fremsende/medbringe dokumentation fra speciallægen om fremmødet.

Afstanden fra dit hjem og til speciallægen opmåles ved hjælp af krak.dk, korteste rute.

Telefontid 09.00 - 13.00

Borgerservice
Springvandspladsen 5
9800 Hjørring