Ansøgning

Har du varig funktionsnedsættelse og brug for hjælpemidler i hverdagen? Så kan Hjørring Kommune hjælpe.

Indsatsen yder støtte til hjælpemidler og forbrugsgoder. Vi satser herigennem på at lette din daglige tilværelse i hjemme og afhjælpe de varige følger du har fået af din nedsatte funktionsevne.

Vi tilbyder også hjælp til indretning af bolig, hvis det kan gøre den mere egnet som opholdssted - det kan f.eks. være fjernelse af et dørtrin og trappelift. Derudover gør vi det muligt at udføre en eventuel genoptræningsplan (GOP) samt rehabiliteringsforløb.

Ved ansøgning om kompressionsstrømper, skal borger kontakte egen læge, som vil henvise videre til Hjørring Kommunes Sygepleje.

Sagsbehandlingstid - klik her

Du kan ansøge om hjælpemidler ved at bruge selvbetjeningslinkene i boxen til højre på denne side.

Hvis du har brug for hjælp til ansøgningen kan du kontakte Den Digitale Hotline.

Du kan også sende et almindeligt brev til:

Hjørring Kommune
Myndighed Hjælpemidler
Springvandspladsen 5
9800 Hjørring

For at kunne ansøge om hjælpemidler, forbrugsgoder og boligændringer skal du have en varig funktionsnedsættelse.

Har du en genoptræningsplan eller er du visiteret til et rehabiliteringsforløb kan du også gøre brug af indsatsen, såfremt det er nødvendigt for din træning.

Du vil få en generel rådgivning om hvilke typer hjælpemidler og forbrugsgoder der vil passe til dit behov. Når det er på plads vil du modtage hjælpemidlet eller forbrugsgoden samt få en instruktion i hvordan det bruges.

Ved mulige boligændringer vil du får en vurdering af dit behov og hjælp til ændringerne.

Der er dog nogle undtagelser for indsatsen - læs mere i kvalitetsstandarden under "Vil du vide mere".

Har du nedsat hørelse, kan du få hjælp af kommunens høreomsorgsvejledere - klik her...

Hjælpemidler: Der er ingen udgifter forbundet med hjælpemidler, men normalt skal det betragtes som et lån, og hjælpemidlet skal derfor returneres til kommunen (genbrugshjælpemidler). Vær opmærksom på, at frit valg kan medføre en merudgift/egenbetaling. Hjælpemidler der er bevilget i forbindelse med arbejde, genoptræning eller rehabiliteringsforløb er gratis.

Forbrugsgoder: Ved denne indsats er der egenbetaling. Kommunen skal som udgangspunkt betale 50% af prisen på et standardprodukt. Der er dog tilfælde, hvor forbrugsgoden kan bevilges som et hjælpemiddel og dermed som et lån (som et genbrugshjælpemiddel).

Boligændringer: Der er ingen udgifter ved boligændringer - der kan dog forekomme en merudgift/egenbetaling ved frit valg. Hvis boligen får en øget værdi takket være boligændringen tager kommunen pant i huset som er svarende til værdiforøgelsen.

Hvis du er utilfreds med kommunens afgørelse, kan du klage til det Sociale Nævn. Du skal sende klagen til kommunen, og den skal være kommunen i hænde senest 4 uger efter den afgørelse du vil klage over.