Vedligeholdende træning efter § 44 - børn

Målgruppen for vedligeholdende træning er børn med større eller mindre grad af forsinket og/eller afvigende motorisk udvikling, sansemotoriske forstyrrelser og kognitive forstyrrelser samt børn med synkeforstyrrelser, som ikke er i stand til at deltage i eller profitere af de træningstilbud der er hos de private leverandører og foreninger.

Henvendelsen kan komme fra dig selv/dine forældre, din sundhedsplejerske, din læge eller PPR.

En terapeut vil vurdere barnets funktionsniveau. Efter den individuelle vurdering tilrettelægges et træningsforløb efter barnets behov og mål.

Forældre eller sundhedsplejen kan kontakte Træningsenheden på Bistrupvej 3, 9800 Hjørring på Tlf. 72 33 58 50 hverdage mellem kl. 8.00 og 9.00 - eller barnets læge kan fremsende en kommunehenvisning med en anmodning om træning.

Sagsbehandlingstid - klik her

Borgere og pårørende kan henvende sig om træning via mail til Træningsenheden traeningsenhed@hjoerring.dk eller på telefon 72 33 58 50 hverdage kl. 8 – 9.

Praktiserende læger, sygehus, pædagoger, PPR, børneinstitutioner mv. kan også ansøge om træning på vegne af barnet.

Sagsbehandlingstid: Træningsenhedens terapeuter kontakter barnet/forældrene indenfor 3 hverdage efter henvisning fra forældre, egen læge, PPR, pædagoger, Institution mv.

Send sikker henvendelse til Træningsenheden

Træningen er uden økonomiske omkostninger for barn/forældre.
Der kan være tale om brugerbetaling til eventuel anskaffelse af mindre, personlige træningsrekvisitter.

Et barn/forældre, der ikke selv er i stand til at komme til træningsstedet, kan efter konkret, individuel vurdering bevilges kørsel efter følgende kriterier:

  • Barnet/forældre eller andre pårørende kan ikke selv køre til træningen.
  • Barnet/forældre kan ikke benytte offentlige transportmidler

Det er den kommunale Træningsenhed, der udfører opgaven.
Barnet trænes primært på Sundhedscenter Hjørring, i Specialbørnehaven eller i barnets hjem.
Træningen skal udføres sundheds- og arbejdsmæssigt forsvarligt.

Hvis træningen foregår i barnets hjem:
Når barnets hjem bliver en arbejdsplads:
Når der leveres træning i barnets hjem, bliver hjemmet at betragte som en arbejdsplads.
Hjemmet skal derfor indrettes, så Arbejdsmiljølovens bestemmelser overholdes.

Hvis disse retningslinjer ikke overholdes, tager terapeuten stilling til i hvilket omfang, der kan trænes med barnet i hjemmet.

Kontakt

Træningsenheden på Bistrupvej 3, 9800 Hjørring på
Tlf. 72 33 58 50 hverdage mellem kl. 8.00 og 9.00.