Planlægningsskærm til Poulstruplund

Planlægningsskærme til botilbud.

Formålet er at afprøve en kommunikationsplatform (interaktive skærme), der optimerer kommunikationen mellem borgere, medarbejdere og pårørende/netværk samt understøtter borgernes selvhjulpenhed i dagligdagen og en effektiv tilrettelæggelse af arbejdet.

De interaktive skærme skal bl.a. fungere som et medarbejderrettet planlægningsredskab samt som digitale opslagstavler for medarbejdere og borgere.

Projektet har ført til at skærmene er implementeret på Poulstruplund og både medarbejdere og borgere er glade for dem.

Hvor?

Afprøvningen blev foretaget på Botilbuddet Poulstruplund. Teknologien er efterfølgende implementeret.

Velfærdsteknologi

Kontakt

Projektleder
Heidi Lynge Løvschall

Tlf.: 72 33 50 94
Send en mail

Projektleder
Stine Bro Børglum
Tlf.: 72 33 50 05
Send en mail

Projektleder
Katrine Guldager
Tlf.: 72 33 50 14
Send en mail

Projektleder
Michael Skovgaard Nielsen
Tlf.: 72 33 50 48
Send en mail

Folder med kommunens

Teknologier og projekter