Planlægningsskærm til Poulstruplund

Planlægningsskærme til botilbud.

Formålet er at afprøve en kommunikationsplatform (interaktive skærme), der optimerer kommunikationen mellem borgere, medarbejdere og pårørende/netværk samt understøtter borgernes selvhjulpenhed i dagligdagen og en effektiv tilrettelæggelse af arbejdet.

De interaktive skærme skal bl.a. fungere som et medarbejderrettet planlægningsredskab samt som digitale opslagstavler for medarbejdere og borgere.

Projektet har ført til at skærmene er implementeret på Poulstruplund og både medarbejdere og borgere er glade for dem.

Hvor?

Afprøvningen blev foretaget på Botilbuddet Poulstruplund. Teknologien er efterfølgende implementeret.

Kontakt

Velfærdsteknologi

Projektleder
Heidi Lynge Løvschall

Tlf.: 72 33 50 94

Projektleder
Stine Bro Børglum
Tlf.: 72 33 50 05

Skriv til Velfærdsteknologi

Folder med kommunens

Teknologier og projekter