Årsrapport

Når vi indfører velfærdsteknologi, arbejder vi ud fra bestemte værdier og principper.

Borgeren i centrum

Hver gang vi overvejer en ny teknologi indført, tager vi stilling til konsekvenserne. Vi tilstræber, at ny teknologi giver nytte på flere områder i form af borger, medarbejder og organisation, økonomi og teknologi.

Livskvalitet og selvhjulpenhed

Teknologien skal understøtte borgernes muligheder for at klare egen tilværelse og respektere borgernes ansvar for eget liv.

Borgerne skal have frihed til at vælge og skal have indflydelse på beslutninger om eget liv.

Værdighed - respekt for individet

Vi prioriterer fleksible løsninger, der kan tilpasses den enkelte. Der skal være respekt for livsværdier, holdninger og erfaringer, når velfærdsteknologiske løsninger indføres i hverdagen.