Nødkald

Har du brug for at kunne tilkalde akut plejemæssig hjælp? Så kan kommunens tilbud om nødkald være behjælpelig.

Ydelsen nødkald inkluderer muligheden for hurtigt at kunne få fat i kvalificeret hjælp.

Ønsker du at ansøge om nødkald skal du kontakte Myndighedsafdelingen for Ældre - find kontaktinfo til højre på siden.

Der kan dog også søges ved udskrivelse fra sygehus.

Sagsbehandlingstid: op til 5 hverdage

For at kunne modtage nødkald skal du være ude af stand til at kalde hjælp på anden vis. Derudover hvis du:

 • Risikerer at falde og ikke kan rejse dig igen ved egen hjælp
 • Savner tryghed i forhold til at kunne blive i din egen bolig
 • Er i en situation, hvor en visitator vurderer, at der er et behov
 • Kan anvende nødkaldet relevant

Vær opmærksom på, at det er en forudsætning, at du ikke kan benytte andre former for kald, og at der ikke er andre i husstanden som kan tilkalde hjælp.

Får du tildelt nødkald, er der forskellige muligheder du kan gøre brug af - og som vil blive vurderet individuelt af en visitator*:

 • Eventuel oprettelse af fastnet telefonforbindelse ved utilstrækkelig mobil dækning og ingen fastnet forbindelse
 • Installering af nødkald - som udføres af depotet
 • Instruktion i brug af nødkald - som udføres af depotet

* Vær opmærksom på, du skal betale abonnement og samtaler på mulig fastnettelefon. Kald og test af nødkaldet registreres som samtaler.

Nødkald tilbyder to typer af hjælp:

 • Sygeplejekald: hvor du akut kan få adgang til sygeplejefaglig assistance, f.eks. i forbindelse med behandling, hjerte/lungeproblemer, høj risiko for krampe, dårligt reguleret diabetes, iltbehandling og andre komplekse sygeplejeopgaver.
 • Hjælperkald: hvor du akut kan få adgang til hjælp der leveres af social- og sundhedshjælpere og -assistent, f.eks. ved fald og behov for toiletbesøg.

Alt efter hvilken type nødkald du har brug for, er der forskellige muligheder:

 • Sygeplejekald: Indsatsen leveres af den kommunale hjemmesygepleje (medmennesker)
 • Hjælperkald: Her kan du vælge blandt godkendte leverandører*, som tilbyder døgnpleje og dermed kan besvare evt. nødkald døgnet rundt

* Blæksprutten samt den kommunale leverandør. Hvis du har hjælp i forvejen, benytter du denne leverandør.

Kontakt

Myndighed Ældre

Tlf.: 72 33 55 00
man. - tirs. kl. 9.00 - 12.00
ons. lukket
tors. - fre. kl. 9.00 - 12.00

Skriv til Myndighed Ældre