Botilbuddet

Lysningen

Lysningen er et målrettet botilbud for dig der har en sindslidelse, og er mellem 18 og 35 år

Lysningens fysiske rammer er blevet vægtet højt. Huset er i et plan og er indrettet moderne og indbydende. Der er i alt 7 lyse værelser, fællesarealer, køkken-alrum og en stor stue. Huset ligger på en naturskøn grund i cykelafstand til centrum.

Vi støtter beboerne i træning af sociale færdigheder gennem fælles aktiviteter i og ud af huset, som f.eks. biografture, friluftsture og sport samt hjemlig hygge. Desuden foregår støtten som botræning, hvor vi blandt andet laver mad, køber ind og gør rent.

Vi vægter beboernes individuelle aktiviteter højt og tager naturligvis individuelle hensyn i forhold til den enkeltes behov og ønsker.

Desuden oplever du som beboer på Lysningen at:

 • Du får tryghed
 • Du får støtte til skolegang, arbejde, uddannelse eller fritidsaktiviteter.
 • Du lærer at forholde dig til din sindslidelse.
 • Du få styr på hverdagen: madlavning, indkøb, tøjvask, økonomi mm.

Formålet med din tid på Lysningen er på længere sigt:

 • At blive herre i eget liv - at komme sig.
 • At få en periode, hvor man i fællesskab med medarbejderne arbejder med egne mål. Få en forståelse for egen sygdom/diagnose. Finde strategier - værktøjer til at håndtere de udfordringer man oplever, at være i vejen for de ønsker eller drømme man har.
 • At blive mere bevidst om, hvilken behandling man evt. skal tilbydes eller profiterer af.
 • At man får overskuddet til at samarbejde med behandlersystemet, hvis dette er en del af indsatsen – at kunne vælge til og fra, at mærke sig selv, hvad har jeg brug for.
 • At du bliver en mester i at håndtere og administrere din egen medicin – mærke efter om medicinen har den tilsigtede effekt og lign.
 • At du bliver åben og inviterer ind til forståelsen af, hvordan du har det og hvem du er som person, at være i åben dialog omkring ens egen sygdom, tanker og lign..
 • At arbejde målrettet på, at bevare, opretholde eller opnå stabil tilknytning til beskæftigelse, uddannelse eller anden form for aktivering.
 • At man som beboer skal arbejde henimod, at man på et givent tidspunkt er kommet så langt, at nye udfordringer kunne være, at flytte i egen bolig eller få et tilbud af mindre indgribende karakter.

Dette er nogle af de ting som kunne være formålet med at bo på Lysningen. Der kan være mange andre ting, men vigtigst af alt er, at man har besluttet sig for, at ville have noget ud af opholdet. Det er en selv der skal gøre det store arbejde, så skal vi nok støtte, rådgive og vejlede.

Vores personaleteam er tværfagligt sammensat af pædagoger, social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker og ergoterapeuter. Vi gennemgår alle kontinuerlig efter- og videreuddannelser for derved hele tiden at opretholde og sikre, at vi arbejder ud fra tidens mest hensigtsmæssige arbejdsmetoder og teorier.

Vi arbejder ud fra et helhedsorienteret menneskesyn, og vi fokuserer på den enkelte beboers ressourcer og kompetencer. I samarbejde med beboeren arbejder vi hen imod, at vi fællesskab opnår bedring.

Vi arbejder ud fra en anerkendende grundholdning, der bygger på princippet om gensidigt ligeværd og dialog mellem mennesker.

Hvis du har en sindslidelse, er mellem 18 og 35 år og ønsker at bo i botilbuddet, skal du henvende dig til en sagsbehandler ved Hjørring Kommune.

Ved ansøgning eller vejledning om botilbud, skal du kontakte en rådgiver ved Handicapafdelingen i på tlf. 72 33 33 33. Sagsbehandleren udfærdiger sammen med dig en indstilling på baggrund af dine behov for støtte og vejledning i dagligdagen.

Du er altid velkommen til at komme og kigge og få en snak med personalet. Aftal gerne på forhånd, se tlf. nederst.

Efter et besøg vil der i samarbejde med rådgiver blive aftalt visitationsmøde, hvor det afgøres om du kan tilbydes en plads.

Når der er en ledig lejlighed, behandles indstillingen af myndighedsafdelingen.

Ønsker du yderligere oplysninger, kan du kontakte botilbuddet eller afdelingslederen.

Kontakt

Lysningen

Tjørnevej 6
9800 Hjørring
Tlf.: 72 33 56 83

Telefonrådgivning og åbningstider:
Alle dage og hele døgnet

Afdelingsleder:
Søren Hjelm Kristensen
Tlf.: 41 22 57 28