Støttekontaktperson til døvblinde

Er du døvblind og mangler hjælp i hverdagen for at give en større livskvalitet? Så kan Hjørring Kommune hjælpe.

Hvis du er over 18 år og funktionelt døvblind med et svært kommunikationshandicap og et massivt ledsagebehov, kan du gøre brug af kommunens ydelse om en støttekontaktperson. Der er ingen øvre aldersgrænse.

Kontaktpersonen skal hjælpe dig med at bryde isolation og leve en hverdag, du kan være glad for gennem ledsagelse til selvvalgte aktiviteter.

Sagsbehandlingstid - klik her

Ønsker du at ansøge om støttekontaktperson kan du kontakte Myndighed Handicap - se kontaktoplysninger til højre på siden.

Sagsbehandlingstiden er op til 8 uger.

Du er funktionel døvblind, hvis du lider af både syns- og hørenedsættelser i alvorlig grad. Du skal desuden ikke kunne kompensere for den ene manglende sans med den anden.

Når vi modtager din ansøgning, laver vi en individuel vurdering af dit behov.

Vi ser desuden på i hvilket omfang § 83 (personlig hjælp, omsorg og pleje) samt § 86 (genoptræning) kan hjælpe med at vedligeholde, afhjælpe og genoptræne følgerne af din nedsatte fysiske og psykiske funktionsevne. 

  • Besøg og kommunikation
  • Orientering om hverdagen (avislæsning mv.)
  • Bindeled til omgivelserne
  • Bistand med at oversætte (formidle indhold) breve, meddelelser, regninger mv.
  • Ledsagelse til indkøb, besøg, forretninger mv.
  • Ledsagelse og bindeled til myndigheder, posthus, bank osv.
  • Ledsagelse til aktiviteter, kurser, møder o.l.
  • Information om omgivelser/synsbeskrivelse

Ydelsen er uafhængig af din indkomst og formue. Der er ingen brugerbetaling, men du betaler selv for deltagelse i aktiviteter samt mulige transportomkostninger.

Mulige indirekte udgifter, fx fortæring samt opholdsudgifter hvor støttekontaktpersonens tilstedeværelse er nødvendig, kan evt. dækkes efter en konkret individuel vurdering.

Kontakt

Myndighed Handicap

Tlf.: 72 33 50 67
man. - tirs. kl. 9.00 - 12.00
ons. lukket
tors. - fre. kl. 9.00 - 12.00

Skriv til Myndighed Handicap