Dagtilbud

Hjørring Kommune flere dagtilbud med forskellige aktiviteter og muligheder for at aktivere sig. Læs mere om de forskellige dagtilbud på denne side

Dagtilbuddet Vester Thirup

Aktivitets- og samværstilbud til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Dagtilbuddet VIKA'

VIKA’ er Hjørring Kommunes beskyttede beskæftigelse, som tilbydes til borgere med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne. VIKA’ består af forskellige værksteder/serviceområder, som producerer varer og serviceydelser til andre virksomheder samt områder inden for Hjørring Kommune. VIKA’ er fysisk placeret på to forskellige adresser med forskellige værksteder:

  • Frederikshavnsvej 70: Metalværksted, træværksted, montageværksted og trykkeri
  • Georg Jensensvej 12: Snedkeri, køkken/kantine, rengøring, serviceteam (pedelfunktion)

Dagtilbuddet NBV (Nordjyllands Beskyttede Værksted)

Aktivitets- og samværstilbud til borgere med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne.

Dagtilbuddet Slusen

Aktivitets- og samværstilbud til unge med gennemgribende udviklingsforstyrrelser, primært autisme og aspergers syndrom.

Se mere om tilbuddene på deres hjemmeside...

Kontakt

Aktivitets- og samværstilbud på handicapområdet

Leder for §103:
Susanne Schou Lykkegaard 
Tlf. 41 22 63 22

Leder for §104:
Anne Mette Drustrup
Tlf. 41 22 64 55

Leder for Servicecenter-Handicap:
Tanja Bæk Christensen
Tlf. 72 33 38 59 / 41 22 38 59