Tilgængeligheds-udvalget

Tilgængelighedsudvalget er et underudvalg til Handicaprådet.

Tilgængelighed beskriver de mangeartede og komplekse processer, som handler om at tilpasse og tilrettelægge alle samfundets aktiviteter, så de i udgangspunktet også inkluderer de behov, mennesker med funktionsnedsættelse har – uanset om funktionsnedsættelsen er fysisk, psykisk eller intellektuel.

Tilgængelighedsudvalgets opgaver 

  • Sætte fokus på tilgængelighed i alle relevante sager indenfor de forskellige forvaltningsområder, herunder også IT og kommunikationsområdet.
  • Vurdere og rådgive om brugerbehov indenfor tilgængelighed.
  • Opgaver pålagt af Handicaprådet.

Tilgængelighedsudvalgets kompetence 

  • Rådgive om brugerbehov på Handicaprådets vegne, og udtale sig på Handicaprådets vegne på netop dette område

For perioden 2018 - 2021

Udpeget af Handicaprådet
Marlene Pedersen (Dansk Blindesamfund)
Erantisvej 23, 9800 Hjørring
mail: Marlene.pedersen@blind.dk
Tlf.: 23 40 92 53

Udpeget af Handicaprådet
Svend Hjorth (SIND)
Baldersvej 6, 9870 Sindal
mail: mail@svendhjorth.dk
Tlf.: 30 11 06 94

Udpeget af Handicaprådet
Michael Hammer
Teknisk Forvaltning:
Mail: michael.hammer@hjoerring.dk  
Tlf. 72 33 65 44

Udpeget af DH
Henriette Kvist Nielsen (PTU)
Svanelundsbakken, 9800 Hjørring
Mail: kvist69@me.com  
Tlf. 28 19 67 03

Udpeget af DH
Niels Hejselbak Kristiansen, DHF
Egely 8, 9830 Tårs
mail: niels-kristiansen@godmail.dk
Tlf. 40 79 36 05

Udpeget af DH
Susanne Kragh Pedersen
Skyttegården 18, 9800 Hjørring
mail: pedersen.susannekragh@gmail.com
Tlf: 40 55 55 86

Udpeget af DH
Richard Petersen (Hjernesagen)
Åstrupvej 571, 9800 Hjørring
Tlf. 98 99 83 89 / 23 82 40 89
Mail: rr@10mb.dk  

Udpeget af Ældrerådet
Lene Smidstrup
Lars Dyrskjøts Vej 22, 9800 Hjørring
Mail: lenehsmidstrup@gmail.com  
TLF.: 98 91 12 12 / 61 66 09 38