Tilgængelighedsudvalget

Tilgængelighedsudvalget er et underudvalg til Handicaprådet.

Tilgængelighed beskriver de mangeartede og komplekse processer, som handler om at tilpasse og tilrettelægge alle samfundets aktiviteter, så de i udgangspunktet også inkluderer de behov, mennesker med funktionsnedsættelse har – uanset om funktionsnedsættelsen er fysisk, psykisk eller intellektuel.

Tilgængelighedsudvalgets opgaver 

  • Sætte fokus på tilgængelighed i alle relevante sager indenfor de forskellige forvaltningsområder, herunder også IT og kommunikationsområdet.
  • Vurdere og rådgive om brugerbehov indenfor tilgængelighed.
  • Opgaver pålagt af Handicaprådet.

Tilgængelighedsudvalgets kompetence 

  • Rådgive om brugerbehov på Handicaprådets vegne, og udtale sig på Handicaprådets vegne på netop dette område

Kommissorium til Tilgængelighedsudvalget

Valgt for perioden 2022 - 2025

Udpeget af DH
Niels Hejselbak Kristiansen

Egely 8, 9830 Tårs
Send en mail til Niels Hejselbak Kristiansen
Tlf. 40 79 36 05

Udpeget af DH
Ole Ørnbøl, Formand
Vårsvej 8, 9800 Hjørring

Send en mail til Ole Ørnbøl
Tlf. 71 94 62 60

Udpeget af DH
Birthe Pedersen
Fuglekongevej 4, 9800 Hjørring
Send en mail til Birthe Pedersen
Tlf. 41 61 66 75 

Udpeget af Handicaprådet
Svend Hjorth

Baldersvej 6, 9870 Sindal
Send en mail til Svend Hjorth
Tlf.: 30 11 06 94

Udpeget af Handicaprådet
Marlene Pedersen

Erantisvej 23, 9800 Hjørring
Send en mail til Marlene Pedersen
Tlf.: 23 40 92 53

Udpeget af Handicaprådet:
Allan Kaup-Nielsen
Kultur-, Teknik- og Miljøområdet:
Send en mail til Allan Kaup-Nielsen
Tlf.: 72 33 65 44

Udpeget af Ældrerådet:
Lene Nielsen
Vråvej 516, 9760 Vrå
Send en mail til Lene Nielsen
Tlf.: 26 33 45 28