Ældrerådsvalg 2021

I alle kommuner skal der vælges et ældreråd. Alle der er fyldt 60 år inden 31. december 2021 har valgret og er valgbare.

Valget gælder for en firårig periode (1. januar 2022 - 31. december 2025), og er sammenfaldende med valgperioden for kommunalbestyrelsen.

I år er der valg til Kommunalbestyrelse og Ældreråd tirsdag den 16. november. Ved valget i 2017 havde ældrerådsvalget i Hjørring Kommune en stemmeprocent på næsten 64 % ved fremmødevalg. I flere af landets større byer var stemmeprocenten på under 20% ved brevstemmevalg.

Ældrerådet i Hjørring Kommune holder hvert år 11 ordinære møder. Som regel på rådhuset. Så vidt muligt følger man mødeaktiviteten i Beboer-pårørende rådene på kommunens ældrecentre, og afholder hvert år et fællesmøde med disse udvalg.

Såfremt du er fyldt 60 år på valgdagen kan du stemme ved Ældrerådsvalget.

TILMELDINGSBLANKET TIL PERSONLIG LEVERING