Ældrerådsvalg 2021

I alle kommuner skal der vælges et ældreråd. Alle der er fyldt 60 år den 16. november 2021 kan stemme.

Valget gælder for en firårig periode (1. januar 2022 - 31. december 2025), og er sammenfaldende med valgperioden for kommunalbestyrelsen. Læs mere om Kommunal- og Regionsrådsvalg her.

I år er der valg til Kommunalbestyrelse og Ældreråd tirsdag den 16. november. Ved valget i 2017 havde ældrerådsvalget i Hjørring Kommune en stemmeprocent på næsten 64 % ved fremmødevalg. I flere af landets større byer var stemmeprocenten på under 20% ved brevstemmevalg.

Ældrerådet i Hjørring Kommune holder hvert år 11 ordinære møder. Som regel på rådhuset. Så vidt muligt følger man mødeaktiviteten i Beboer-pårørende rådene på kommunens ældrecentre, og afholder hvert år et fællesmøde med disse udvalg.

Valgprocedurer følger Kommunal- og Regionsrådsvalg, som du kan læse mere om her.

Såfremt du er fyldt 60 år på valgdagen kan du stemme ved Ældrerådsvalget.