Ældrehåndbog

Alle nedenstående oplysninger kan findes på internettet, men vi har samlet dem ét sted, så det bliver nemmere for dig at finde.

Alle nedenstående oplysninger kan findes på internettet, men vi har samlet dem ét sted, så det bliver nemmere for dig at finde.

Hvis du passer en syg nærtstående pårørende, kan du få tilbud om aflastning eller afløsning.

Afløsning og aflastning i eget hjem

Frivillighedens Huse, Frivilligcenter Hjørring, Sundhedscenter Hjørring og Aktivitetscentrene i Hjørring Kommune tilbyder en lang række visiterede og uvisiterede aktiviteter, som man har mulighed for at være en del af.

Demens er en overordnet betegnelse for en række forskellige sygdomme i hjernen. Har man symptomer, er det vigtigt at blive grundig udredt og få en præcis diagnose, så man kan få tilbudt den rette behandling, støtte og pleje.

Læs mere om demens

Når livet nærmer sig sin afslutning eller er slut, har du og dine pårørende en række muligheder for hjælp og støtte.

Med efterløn kan du trække dig tilbage fra arbejdsmarkedet, før du når alderen, hvor du kan gå på folkepension. Du kan få efterløn, hvis du har betalt til ordningen og opfylder nogle bestemte krav.

Læs mere om bl.a.:

  • Regler for efterløn
  • Efterlønssatser
  • Udskydelse af efterløn
  • Plus meget mere

I nedenstående link kan du finde information omkring , seniorjob, skattefradrag, fleksydelsesbidrag, folkepensionsydelser, hvordan beregnes din folkepension, hvad får man mere i pension ved at udsætte startdato, hvordan slipper jeg for ’digitalpost’ m.m.

 

Kan jeg få efterløn?

Forebyggende hjemmebesøg kan give dig der er fyldt 65 år, råd og vejledning om aktiviteter der kan hjælpe til øget tryghed og trivsel.

Du kan søge om helbredstillæg og personligt tillæg. Helbredstillæg både almindeligt og udvidet er afhængigt af din personlige tillægsprocent og formue.

Det udvidede helbredstillæg kræver en forudgående ansøgning. Der kan bevilges tillæg til briller, tandlæge og fodbehandling.

Personligt tillæg er afhængigt af din økonomiske situation. Du skal være særligt vanskeligt stillet økonomisk. Der kan søges om tilskud til rimelige og nødvendige udgifter som du ikke selv kan betale.

Der laves en konkret og individuel vurdering.

Med et ønske om at alle borgere klarer sig selv bedst muligt og længst muligt tilbydes hjemmehjælp. Ydelsen bliver givet på en måde, så du inspireres og støttes til at holde dig i gang.

Hjemmehjælp personlig pleje og praktisk hjælp

Borgere med handicap kan søge om hjælpemidler. 

Du vil få en generel rådgivning om hvilke typer hjælpemidler og forbrugsgoder der vil passe til dit behov. Når det er på plads vil du modtage hjælpemidlet eller forbrugsgoden samt få en instruktion i hvordan det bruges.

Hjælpemidler og forbrugsgoder

Hvis du har en alvorlig sygdom, og der ikke er udsigt til helbredelse, kan du vælge at tilbringe din sidste tid på et hospice.

Læs mere om hospice

Har du en regning, som skal refunderes i forbindelse med fx helbredstillæg, kan du indsende et foto (eller et dokument) af regningen til Borgerservice.  

Du kan indsende din regning hér

Vores løsning sender oplysningerne (herunder cpr. oplysningerne) sikkert, selvom der ikke skal bruges MitID, og derfor kan behandlere og pårørende hjælpe dig, hvis du ikke er så fortrolig med at bruge mobiltelefon, tablet eller en computer.

Det er også muligt at få hjælp til at sende blanketten ved at ringe til DDH (Den Digitale Hotline) på tlf.: 70 20 00 00.

Kan du ikke klare den daglige madlavning tilbyder Hjørring Kommune levering af færdigtilberedt mad.

Læs mere om madservice

Der kan leveres sygepleje døgnet rundt alle ugens dage – i en tidsbegrænset periode ud fra en individuel faglig vurdering.

Læs mere om sygepleje

Er du godkendt til en ældrebolig eller plejebolig, kan du frit vælge imellem de to slags boliger. Ældreboliger er for pensionister, som kan klare sig i egen bolig med personlig og praktisk hjælp. Plejeboliger er boliger for ældre og handicappede, der ikke længere er i stand til at klare sig i egen bolig, men har et behov for, at hjælpen er tæt på hele døgnet.

Plejeboliger (find nyeste venteliste ved at klikke her, åbne fanebladet "Venteliste, boliggaranti og praksis for tildeling" og klikke på knappen "Venteliste"

Ældreboliger