Beskæring af buske og træer

Er din beplantning i orden?

Når træer, hække og ukrudt begynder at vokse ud over offentlige arealer som fortove, veje, stier og rabatter, kan det være til gene for dine medborgere.

Det kan også gå ud over trafiksikkerheden, så derfor er det vigtigt, at du får klippet/fjernet vildtvoksende beplantning.

På billedet nedenfor kan du se, hvordan beplantningen langs offentlige arealer skal være:

Vejledning til indklipning af bevoksning

I sommerhalvåret, hvor beplantningen vokser meget, er det en god idé at klippe den længere ind end bare til skel. På den måde kan beplantningen vokse i længere tid inden du skal klippe igen.

Om vinteren fryser beplantningen ofte. Frosne grene kan lave stor skade på fx sidespejle, men også på personer. Derfor er det vigtigt, at du også er opmærksom på dine træer/buske om vinteren.

3 gode tips:

  1. Fjern ukrudtet i fortovet løbende. Det gør det lettere at snerydde, når ukrudtet er fjernet.
  2. Klip din beplantning længere tilbage end bare minimumskravene. Så slipper du for at klippe hele tiden.
  3. Når du planter hæk ud til offentligt areal, så plant hækken 30-50 cm fra skel, så hækken har plads til at vokse.