Indsatser i Hjørringmodellen

Udvikling af nye indsatser

Som led i Hjørringmodellen er der løbende investeret i udvikling af nye lokale indsatser for borgerne.

Der er tale om både virksomhedsrettede, sundhedsrettede, sociale og uddannelsesrettede indsatser.

Oversigt over de syv indsatsspor

  Indsatshjul

Korte beskrivelser af udvalgte nye indsatser

Målgruppe:

Borgere med diagnosticerede psykiske lidelser, borgere under udredning for psykiske lidelser og psykisk sårbare personer.

Læs om IPS indsatsen her

Læs om IPS indsatsen for psykisk sårbare i aldersgruppen 15 – 17 år

Leverandør:

Jobcenteret

Målgruppe:

Borgere, hvor angst er den primære årsag til, at tilknytning til arbejdsmarkedet mv. er vanskelig.

Leverandør:

Helhedstilbuddet

Målgruppe:

Borgere med diffuse uafklarede lidelser, hvor legemlige symptomer påvirker funktionsevne/livskvalitet og symptomerne ikke kan forklares bedre ved en anden veldefineret somatisk eller psykisk sygdom.

Leverandør:

Sundhedscentret

Målgruppe:

Borgere med og uden fysiske diagnoser, overvægtige med BMI på mere end 30, borgere med behov for et intensivt træningsforløb/behov for genoptræning eller vedligeholdende træning.

Leverandør:

Helhedstilbuddet

Målgruppe:

Borgere med diagnosticeret ADHD eller Autisme spektrum forstyrrelser (ASF)

Leverandør:

Jobcenteret 

Målgruppe:

Alle leverandører fra de forskellige forvaltninger. Leverandørerne motiveres til at anvende naturen i deres indsatser.

Leverandør:

Jobcenteret

Målgruppe:

Unge mellem 15-29 år, hvor personlige, sociale eller psykiske lidelser/udfordringer hindrer tilknytning eller fastholdelse til ungdomsuddannelser.

Leverandør:

Jobcenteret

Ved spørgsmål om Hjørringmodellen kontakt

Torben Birkeholm
Seniorkonsulent
Arbejdsmarkedsområdet