Hvis I har konstateret mobning - herunder seksuel chikane på arbejdspladsen, skal I følge jeres aftalte procedure på arbejdspladsen.

Hvis I har konstateret mobning og I ikke har en procedure for håndtering af mobning, kan I benytte denne procedure:

Mobning - Håndtering