Hjørring som frikommune

Hjørring som Frikommune

Frikommuneforsøg

Hjørring Kommune deltager i perioden 2016-2020 i Social og Indenrigsministeriets Frikommuneforsøg II under temaet "En mere fleksibel beskæftigelsesindsats, herunder også nytænkning af integrationsindsatsen".

Hjørring Kommune indgår i frikommuneforsøget med de øvrige nordjyske kommuner. Her kan du læse, hvilke forsøg Hjørring Kommune deltager i i Frikommunevedtægten. Frikommuneforsøg II der i efteråret 2020 blevet evalueret og resultater samt erfaringer kan læses i evalueringen og pixiudgaven samt tilhørende bilag.

Frikommunenetværk Nordjylland

De 11 nordjyske kommuner blev i efteråret 2016 godkendt som frikommunenetværk inden for temaet ”En mere fleksibel og effektiv beskæftigelsesindsats, herunder også nytænkning af integrationsområdet”. Det betyder, at de 11 nordjyske kommuner i perioden 1. juli 2017 til 1. januar 2022 kan lave forsøg med beskæftigelsesindsatsen.

Forsøgene sigter mod at understøtte at nordjyske ledige, sygemeldte og udsatte får fodfæste på arbejdsmarkedet, at administrative forhindringer eller bureaukrati fjernes og at nogle af de mange nordjyske udfordringer adresseres gennem innovative og nytænkende veje.

Læs Frikommunevedtægterne for Hjørring Kommune her

Hjørring Kommunes ansøgning - Formkrav til lovpligtige samtaler

Der ønskes mulighed for et mere fleksibelt og individuelt tilpasset kontaktforløb for målgrupperne i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Der ønskes en ophævelse af de lovgivningsmæssige krav omkring tidsfrister for afholdelse af kontaktsamtaler samt kontaktform. Formålet er, at etablere en individuel indsats, som tager udgangspunkt i borgerens individuelle behov, barrierer og kompetencer, med fokus på at skabe resultater frem for overholdelse af proceskrav.

Følgende kommuner ansøgte om denne forsøgside: Frederikshavn/Læsø, Hjørring, Brønderslev, Jammerbugt, Thisted, Rebild, Vesthimmerland, Mariagerfjord og Aalborg.

Hjørring vil påbegynde forsøget fra den 1. oktober 2017.