Personalepolitikker og retningslinjer

MED-aftalen er den overordnede sigtelinje for det personalepolitiske arbejde. Den suppleres på udvalgte emner med personalepolitikker, der siger noget konkret om vores holdninger.

Vi har ca. 250 arbejdspladser og arbejdsforhold, vilkår og behov varierer. De personalepolitikker, Hovedudvalget har vedtaget, gælder helt generelt og tilpasses og udfyldes lokalt. Det sker i arbejdspladsernes MED-udvalg og i et tæt samarbejde mellem ledelse og medarbejdere.

Find MED-aftalen, de enkelte personalepolitikker og retningslinjer herunder.

Kontakt

Grethe Jakobsen
HR, Arbejdsmiljø og MED