Når MED-udvalget har valgt, hvilke arbejdsmiljøtemaer der skal afdækkes, kan I starte dialog-processen. I skal være opmærksomme på, at afdelingens størrelse kan have betydning for, hvordan I organiserer dialogen. Hvis I er en lille afdeling med få medarbejdere, kan I drøfte jeres udvalgte arbejdsmiljøtemaer i plenum. Er I en større personalegruppe, kan i med fordel dele jer op i mindre grupper og samle op i plenum. Herunder kan I se et forslag til to dialog-processer:

  Billede med eksempler på dialog

Billede med eksempler på dialog