Hjørring Kommunearkiv

Den naturlige indgang til information og viden om det samfund, som myndighed, borgere, foreninger og erhvervsliv virker i.

Arkivalierne indeholder ikke kun forvaltningshistorie, men indeholder også historien om borgernes, foreningernes og virksomhedernes liv og virke.

De historier stiller Hjørring Kommunearkiv til rådighed indenfor arkivlovens rammer for enhver, som ønsker at få viden om, svar på og forståelse for vores fælles fortid.

Hvem er Hjørring Kommunearkiv?

Hjørring Kommunearkiv har til formål at indsamle og bevare arkivalier fra Hjørring Kommunes forvaltninger og institutioner. Hjørring Kommunearkiv har arkivalier fra 1842 og frem til i dag.

Hjørring Kommunearkiv arbejder tæt sammen med Hjørring Kommunes forvaltninger og institutioner i arkiv- og forvaltningsmæssige spørgsmål.

Hjørring Kommunearkiv kører på lokalt plan et tæt parløb med Vendsyssel Historiske Museum og Historisk Arkiv. På regionalt plan samarbejder Hjørring Kommunearkiv med en række kommunearkiver omkring indsamling, opbevaring og kvalitetssikring af digitalskabte arkivalier. På et nationalt plan samarbejder Hjørring Kommunearkiv med en lang række kommunale arkiver i det, der hedder ODA (Organisationen af Danske Arkiver) samt Rigsarkivet, som er den øverste myndighed på området.

Hvad gemmer vi?

Hjørring Kommunearkiv bevarer ikke kun støvede protokoller og papirer. I dag modtager arkivet kun digitalskabte arkivalier fra Hjørring Kommunes forvaltninger og institutioner. Ligeledes digitaliserer Hjørring Kommunearkiv billeder, film, lyd og protokoller for at sikre, at disse bevares for eftertiden.

Ikke alt er bevaret! Der er løbende blevet foretaget kassation af arkivalier. Men det der skal bevares, er afleveret til Kommunearkivet. Der kan dog være ”huller” i samlingen. Det kan skyldes, at arkivalierne er gået tabt af den ene eller anden grund i kommunale forvaltninger eller på de kommunale institutioner.

I alt har vi gemt 2500 m papirarkivalier og ca. 3000 GB digitalskabte arkivalier.

Sådan får du fat i de gemte oplysninger

Besøg kommunearkivets hjemmeside, hvor du kan finde mange nyttige informationer. Herunder, hvordan du kan søge oplysninger i samlingen af arkivalier, hvordan du bestiller oplysninger fra arkiverne, og endelig kan du læse originale kilder fra sognekommunernes arkiver.

Gå til Hjørring Kommunearkivs hjemmeside

Via Kommunearkivets hjemmeside er der en række muligheder med hensyn til at bestille arkivalier. Du kan:

  • bestille oplysninger om dig selv, hvis de er afleveret til arkiv – herunder afgangsbevis.
  • søge oplysninger om slægtninge eller forsvundne arvinger.
  • bestille en arkivundersøgelse, hvis du ønsker at Kommunearkivet skal finde en bestemt oplysning i vores samlinger.
  • gå ombord i arkivets samlinger, hvis du er interesseret i din lokale historie.

Inden du går i gang med at bestille arkivalier, så skal du være klar over, at ikke alle oplysninger er tilgængelige. Arkivalier er først tilgængelige efter 20 år. Hvis arkivalier indeholder oplysninger om enkeltpersoners private forhold, så er de først tilgængelige efter 75 år. Du har ret til at søge om adgang til ikke tilgængelige arkivalier. Om du får adgang, afhænger af dit formål, eller om du søger om adgang til dine egne oplysninger.