Metodevalg - ideer og inspiration

Der er grundlæggende to veje at gå, når I skal lave kortlægning: Dialogvejen eller spørgeskemavejen.

Her har vi samlet lidt om, hvad I skal overveje, når I vælger kortlægningsmetode. Uanset, hvad I vælger, så husk, at kortlægningen skal afdække de arbejdsmiljøproblemer, der er på arbejdspladsen. Det betyder, at I skal tage stilling til de 9 arbejdsmiljøtemaer, som I kan finde link til på forsiden om APV. Som det fremgår af oversigten over kortlægningsmetoder nederst på siden, så kan en kortlægning fx foretages 

  • af arbejdsmiljøgruppen
  • af arbejdsmiljøgruppen og et repræsentativt udsnit af medarbejderne
  • ved at inddrage alle medarbejdere - på den ene eller anden måde

- om dialogvejen

Nøgleordet er samtale. Dialogvejen kan skabe engagement og medejerskab, men kræver tillid og respekt. Det kan være vanskeligt at kortlægge fx mobning og chikane, da kortlægningen ikke foregår anonymt.

Læs mere om denne vej: - om dialogvejen

Vi har lavet en ganske kort guide til en dialogform, som kan bruges afhængigt af, om I er en stor personalegruppe eller en mindre. Metoden tager afsæt i, at I får en eller flere grupper af medarbejdere til at se på indholdet af de 9 arbejdsmiljøtemaer.

Dialogproces - et forslag 

Eksempler til dialogvejen:

”På Forkant” – et inspirationshæfte, der beskriver en bred vifte af gennemprøvede dialogbaserede metoder til at sætte arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø i system.

APV – portalen med dialogbaserede metoder til at kortlægge det psykiske arbejdsmiljø, herunder anerkendende interviews og procesøvelser, APV – spillet mv.

Aktiverende APV - hvor formålet er at lave en APV for det psykiske arbejdsmiljø, der opfylder de formelle krav, men som samtidigt har hovedfokus på, hvad vi ønsker at opnå i fremtiden.

 

- om spørgeskemavejen

Data indsamles - logisk nok - via et spørgeskema. Når det er gjort, skal denne metode også følges op af dialog. Metoden kan have en tendens til at fokusere på problemer og giver i sig selv ikke bud på løsninger. Anonyme undersøgelser kan være svære at følge op på (tænk fx på mobning og chikane). 

Mere om denne vej: - om spørgeskemavejen

En spørgeskemaundersøgelse vil som regel stadig give et behov for følge op med dialog. Hvad var det, der blev svaret? - hvordan tolker vi det? - og hvad kunne løsningerne på vores arbejdsmiljøproblemer være? Herunder kan I finde inspiration til den opfølgende dialog om jeres spørgeskemaundersøgelse. 

Fra data til dialog

Eksempler til spørgeskemavejen:

NFA – spørgeskema berører en lang række forskellige temaer, som fx samarbejde, ledelse, arbejdets organisering og indhold samt de krav og forventninger, der er i arbejdet. Spørgeskemaundersøgelsen kan bruges som grundlag for dialog og udvikling af det psykiske arbejdsmiljø. Se også vejledningen her!

Arbejdstilsynets brancherettede APV – Arbejdstilsynets eksperter har valgt de 7-20 typiske arbejdsmiljøproblemer i forskellige brancher. Vær obs. på, at du/I måske skal se tjeklisten for flere brancher (f.eks. kontor og døgninstitutioner).

 

Uanset jeres valg af metode, kan resultatet af jeres kortlægning og jeres forslag til handling og opfølgning mv. nu føjes ind i APV-skemaet. 

Se også andre kortlægningsmetoder med hver deres fordele og ulemper her:

Kortlægningsmetoder - fordele og ulemper