Arbejdsmiljøuddannelse

Du skal på uddannelse, hvis du er ny arbejdsmiljørepræsentant eller er nyudpeget leder i arbejdsmiljøgruppen.

Den obligatoriske uddannelse giver arbejdsmiljørepræsentanter og ledere viden om arbejdsmiljø og metoder til at arbejde systematisk med opgaverne, så arbejdsmiljøarbejdet integreres i arbejdspladsens daglige drift og den overordnede ledelse.
Du finder vejledning til at tilmelde dig et arbejdsmiljøkursus mv. herunder.
Vi tilbyder også opfølgningskursus til arbejdsmiljøgrupperne. Det sker på to arbejdsmiljødage, hvor alle medlemmer af arbejdsmiljøgrupperne og medlemmer af MED-organisationen bliver inviteret. Arbejdsmiljødagene afholdes en gang om året.

Kursussted, indhold og formål, pris og tilmelding:

Undervisningssteder:

 • Idrætscenter Vendsyssel, Stadionvej 17 9760 Vrå
 • Scandic the Reef, Tordenskjoldsgade 14, 9900 Frederikshavn. Parkering ved Scandic The Reef er gratis ved afhentning af P-billet i receptionen. P-pladser findes foran hotellet og på p-hus over hotellet.
 • Brønderslev Hallerne, Knudsgade 15, 9700 Brønderslev

Tid: Undervisning fra kl. 08.00 til 16.00 alle 3 dage. Du vil modtage information vedr. de praktiske forhold samt en mindre fotoopgave, der skal løses på arbejdspladsen før uddannelsens start.

Underviser: Jørgen Frost fra Parternes Uddannelsesfællesskab (PUF)

Pris: 3200 kr. incl. forplejning og materialer.

Kursusbevis: Udstedes når uddannelsen er gennemført. Hjørring Kommune modtager efterfølgende en kopi af beviset. Du skal være til stede under hele uddannelsen.

Uddannelsen sker efter reglerne om en 3 dages obligatorisk arbejdsmiljøuddannelse. Derudover skal Hjørring Kommune tilbyde 2 dages opfølgningskursus indenfor det første år af funktionsperioden.

Formål med uddannelsen: At styrke det forebyggende arbejde og at effektivisere arbejdsmiljøorganisationens arbejde. Uddannelsen skal sikre, at arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere får den fornødne viden om arbejdsmiljø og om metoder til at varetage sikkerheds- og sundhedsmæssige opgaver. Uddannelsen skal desuden medvirke til, at samarbejdet om arbejdsmiljø sker på en systematisk måde, både på det operationelle og det strategiske niveau.

Uddannelsen skal give arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere kompetencer til at medvirke til at integrere arbejdsmiljø i virksomhedens strategiske ledelse og daglige drift.

Indhold: Indholdet er tilrettelagt sådan at kursusdeltagerne opnår en helhedsorienteret forståelse af arbejdsmiljøområdet gennem undervisning i:

 • principper for samarbejde
 • formidling og pædagogiske virkemidler, der kan anvendes i arbejdsmiljøorganisationen, arbejdsmiljøorganisationens opgaver og funktion i virksomheden i henhold til bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed, herunder deltagelse i den årlige arbejdsmiljødrøftelse
 • de strukturer på virksomheden, som arbejdsmiljøorganisationen indgår i og samarbejdet i forbindelse hermed
 • arbejdsmiljøorganisationens samarbejdsrelationer til andre arbejdsmiljøaktører, herunder arbejdsmiljørådgivere, branchearbejdsmiljøråd, Arbejdstilsynet m.v.
 • arbejdsmiljøorganisationens planlægning og gennemførelse af det forebyggende arbejdsmiljøarbejde i virksomheden
 • arbejdsmiljøorganisationens opgaver i relation til ulykker, nærved-ulykker og sundhedsfarer og metoder, som kan anvendes i det forebyggende arbejde, herunder betydningen af positive arbejdsmiljøfaktorer, arbejdsmiljøgennemgange, tjekskemaer og lignende redskaber for identificering af arbejdsmiljøproblemer, inddragelse af indikatorer på arbejdsmiljøproblemer, udarbejdelse af arbejdspladsvurderinger, herunder inddragelse af sygefravær samt handlemuligheder vedrørende det psykiske arbejdsmiljø.

Form: Uddannelsen er på 3 dage (min. 22 timer) samt en praktisk opgave. Undervisningen differentieres i forhold til deltagernes forudsætninger og med udgangspunkt i deltagernes arbejdspladser, viden og erfaring. I undervisningen vil du blive inddraget aktivt, og der vil være mulighed for at udveksle erfaringer om behandlingen af arbejdsmiljøopgaverne. Derudover vil du komme til at arbejde opgave- og problemorienteret, og der vil blive vekslet mellem teori og øvelser.

Tilmelding:
Se kursusdage og tilmeld dig her.

 • Tilmeld dig på: https://puf.plan2learn.dk/KursusValg.aspx?id=88076
 • Du kan oprette en profil for tilmelding - men det er ikke nødvendigt. Klik derfor "Nej" og "Næste".
 • Udfyld alle felter. Under "Oplysninger om ansættelsessted" skriv Hjørring Kommune + arbejdssted (fx Bagterp undervisningssted, ældrecenter Skovgården).

Framelding: Har du tilmeldt dig og bliver forhindret eller syg, så kontakt Jeanett Simonsen hurtigst muligt på mail jeanett.simonsen@hjoerring.dk. Sker frameldingen senere end 5 dage forinden kursets start opkræves betaling.

Kontakt

Jeanett Simonsen
Arbejdsmiljø og MED