Hjørrings kort og geodata

Sekretariatet i Kultur-, Teknik- og Miljøforvaltningen udarbejder og vedligeholder geodata og digitale kort over Hjørring Kommune til brug for den daglige administration, ledningsejere, private virksomheder og borgere. 

Vi råder over tekniske kort, matrikelkort, luftfotos samt topografiske kort over hele Hjørring Kommune. Desuden har vi bykort for flere af kommunens byer.

Matrikelkort

Matrikelkort er en beskrivelse af de juridiske ejendomsgrænser, og elementerne i kortet er matrikelnumre, skellinier m.m. Kommunen anvender oftest matrikelkortet sammen med det tekniske kort i forbindelse med byggesager m.m.

Har du styr på dine skel? (gst.dk)

Du kan se matrikelskel her på kortet. Oppe i venstre side på kortet, kan du trykke på pilen, og få en menu frem hvor du bl.a. kan fremsøge adresser. Ved at klikke på en matrikel kan du få vist oplysninger om matrikel (matrikelnummer, ejendomsnummer osv.). Du har mulighed for at se luftfoto som baggrund ved at klikke på ”Lag” og vælge luftfoto fra forskellige årgange. Du kan zoome ind på kortet ved at dobbeltklikke.

Ikke beregnet til måltagning

Vær opmærksom på, at matrikelkortet er et oversigtskort, og det egner sig derfor ikke til måltagning. Hvis du ønsker et nøjagtigt matrikelkort over din ejendoms matrikelskel, skal du henvende dig til en privat praktiserende landinspektør.

Hvis du gerne vil vide, hvem der ejer en grund, bolig eller lejlighed kan du slå det op på:

Alle kan se ejers navn ved at slå den enkelte ejendom op. Ejers adresse er derimod ikke tilgængelig, da ejerens navn og adresse ikke må videregives frit over internettet.

Hvis du er ejer af ejendommen, kan du logge ind med din NemID (Digital Signatur) og se alle dine private oplysninger.

Hjørring Kommunes WebKort er et tilbud til borgere og virksomheder, hvor man kan se en lang række oplysninger, som er registreret på kort og luftfoto. I kommunens webkort kan du bl.a.:

  • Finde lokalplaner, oplysninger om miljø og natur, daginstitutioner, skoler osv.
  • Søge på adresser og matrikelnumre.
  • Se luftfoto fra en række årgange (fra 1960 og op til nu).
  • Se relief.
  • Udskrive kortudsnit som pdf.

Du har mulighed for at hente fx matrikelkort, grundkort, nogle luftfoto, historiske kort og Danmarks Højdemodel.

Du kan hente data i form af færdige udtræk, som ligger klar til download. For nogle datasæt har du også mulighed for at lave brugerdefinerede udtræk, hvor du selv vælger dataformat, koordinatsystem og det geografiske område, hvorefter data udtrækkes. Data kan hentes i forskellige GIS - filer, AutoCAD - formater samt rasterformater som fx JPEG.

Vi laver bykort over de største byer i kommunen. På bykort vises placering af offentlige kontorer, uddannelsessteder, sport og fritidsanlæg mm. Kortene bliver opdateret løbende, men der kan stadigvæk være nogle fejl og mangler. Send en mail til kort@hjoerring.dk, hvis du finder en fejl.

Du kan hente kort i PDF format ved at klikke på bynavn:

Mange kontakter kommunen, fordi de har besvær med at finde en vej eller en adresse på deres GPS. Bemærk at dette typisk skyldes forhold, som kommunen ikke er herre over. Årsagen er ofte at GPS’en eller det digitale kort ikke er opdateret med de nyeste og rigtige vejnavne og adresser.

Sådan kan du gøre

Findes adressen her, har kommunen registreret adressen korrekt. Oplever du fejl ved placeringen af en adresse på ”Danmarks adresser”, skal du kontakte kommunen.

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE) stiller adressedata til rådighed for producenter af GPS-navigators. Det er op den de enkelte firmaer om de vil anvende adresserne, og hvor ofte de vil opdatere adresserne.

Indberet fejl

Hvis du oplever fejl i en rutebeskrivelse eller en GPS-navigering, kan fejlene indberettes via en online rapportering til de to største leverandører af GPS-data: HEREmaps (Garmin GPS m.fl.) og Tele Atlas (TomTom GPS m.fl.). Du skal oprette dig som bruger med e-mail og password, før du kan indberette fejl. 

Fejl i KRAK/Eniros kortmateriale kan indberettes ved at sende en mail til kortredaktionen@kundeservice.krak.dk.

Man kan i nogle løsninger følge med i fremdriften på den indrapporterede fejl, men du skal være opmærksom på, at selvom en fejl er rettet hos et kortfirma, kan der gå rigtig lang tid, før den 'slår' igennem på den GPS, der sidder i bilen, idet det kræver en opdatering af GPS'ens kort. 

Læs også: Hjælp! Min GPS kan ikke finde vej

 

Kontakt

GIS-Afdelingen
Teknik- og Miljøforvaltningen