MED-organisationen

Medarbejdere har via MED-aftalen indflydelse på, hvordan arbejdet tilrettelægges og opgaverne bliver løst.

Et godt samarbejde kræver en aktiv indsats fra alle. Samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere bygger på værdierne - tillid, dialog og arbejdsglæde - og sker i den forståelse, at vilkår for arbejdet fastlægges i politiske beslutninger.

Kommunens MED-aftale danner rammen for samarbejdet og beskriver, hvordan ledelsens beslutninger kvalificeres ved at inddrage medarbejdernes synspunkter på emnerne samarbejde, arbejdsmiljø, personaleforhold og arbejdsforhold. Aftalen skal ses i sammenhæng med kommunens personalepolitikker.

Samarbejdet sker i MED-udvalg med ledere, medarbejderrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter. Hovedudvalget er det øverste samarbejdsudvalg. De øvrige niveauer i MED-organisationen arbejder med forhold, som gælder for den enkelte forvaltning eller den enkelte arbejdsplads. 

Ændringer i strukturen i MED-organisationen - fx i forbindelse med organisationsændringer - skal godkendes af Hovedudvalget.  

Få overblik over udvalg af MED-organisationen og den uddannelse, MED-udvalgenes medlemmer skal have:

MED-database MED-grunduddannelse og tilmelding

 

Kontakt en medarbejder i afdelingen Arbejdsmiljø og MED