Fakta om kommunen

Hjørring Kommunes indbyggertal og areal

Befolkningstal pr. 1. januar 2019 - Hjørring Kommune: 64.670 personer
Bemærk, at ovennævnte folketal skal opfattes som et foreløbigt tal, idet der af forskellige grunde løbende kan komme småændringer af befolkningstallet.

Areal (i ha): 92.734

Nedenfor finder du forskellige befolkningsopgørelser med relation til Hjørring Kommune.   

Find flere tal i Danmarks statistik

Har du brug for yderligere oplysninger eller spørgsmål til det ovenstående kan du kontakte:
Peder Thøgersen - By, Kultur og Erhverv
Tlf.: 41 22 32 42
peder.thoegersen@hjoerring.dk

Eller:

By, Kultur og Erhverv
Tlf.: 72 33 32 30
plan.udvikling@hjoerring.dk

Befolkningsprognose

Hjørring Kommune udarbejder løbende nye befolkningsprognoser, som beskriver udviklingen i kommunen

Du finder den nyeste befolkningsprognose hér

Prognoserne viser, hvordan udviklingen i befolkningstallet forventes at blive de næste år ud fra nogle givne forudsætninger. 

De forudsætninger, der ligger til grund for udarbejdelsen af befolkningsprognosen, indeholder blandt andet data fra de sidste 9 års udvikling i befolkningssammensætningen i Hjørring kommune samt et program, der giver et bud på boligudbygningen de kommende år. Befolkningsprognosen viser derfor den fremtidige befolkningsudvikling, såfremt disse forudsætninger holder stik i hele prognoseperioden.

Prognosen viser både den forventede samlede befolkningsudvikling for Hjørring kommune samt befolkningsudviklingen fordelt på områder, byer, skoledistrikter og aldersgrupper. I den forstand er prognosen et vigtigt element i den kommunale planlægning og forvaltning. Behovet for antal pladser i vuggestuer, børnehaver, skoler, fritidsordninger, plejehjem m.v. afhænger af kommunens størrelse og befolkningssammensætning. Tilsvarende har befolkningsprognosen også betydning for kommunens indtægtsbudgettering.

Hjørring Kommunes befolkningsprognose er udarbejdet på baggrund af det såkaldte DemoGrafix program.

Hvis du er interesseret i at dykke længere ned i tallene, så kan du hos Plan & Udvikling rekvirere kommunens befolkningsprognosenotat og forskellige tabeller og grafer, der viser befolkningsudviklingen på forskellige områder og aldersgrupper.

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål eller interesse for Hjørring Kommunes befolkningsprognose, skal du henvende dig til plan- og udviklingskonsulent Peder Thøgersen på telefon 7233 3242 eller email peder.thoegersen@hjoerring.dk.