Hovedudvalget

Hovedudvalget - HU - er det øverste udvalg i MED-organisationen og har 15 medlemmer fordelt på ledelses-, medarbejder- og arbejdsmiljørepræsentanter.

Kommunaldirektør Tommy Christiansen er formand, og næstformand er fællestillidsrepræsentant Karen Margrethe Bak. HU arbejder med forhold der har betydning for alle ansatte i kommunen, så som arbejds-, personale-, samarbejds-, og arbejdsmiljøforhold. Udvalget arbejder ud fra et aftalt arbejdsgrundlag og med et fastlagt årshjul.

Hovedudvalgets visions og arbejdsgrundlag

Nyhedsbrevet FølgMED bringer artikler og videoer om Hovedudvalgets arbejde.

Kontakt

Grethe Jakobsen

Arbejdsmiljø og MED

Møder i 2021

16. februar

  • 13. april
  • 09. juni
  • 15. juni
  • 31. august
  • 21. september
  • 28. september
  • 30. november

Dagsordener og referater lægges ind under den enkelte dato.