Når ulykken er sket

I nedenstående diagram bliver du guidet gennem proceduren for registrering eller anmeldelse af en arbejdsulykke.

Det er vigtigt, at en arbejdsulykke og omstændighederne omkring den er grundigt beskrevet. Det sikrer, at skadelidte får en ordentlig og reel behandling og er bedst muligt stillet, hvis skaden bliver behandlingskrævende eller vedvarende. En grundig hændelsesbeskrivelse er også afgørende for, at I på arbejdspladsen kan analysere og forebygge tilsvarende ulykker. Se diagrammet her - tjek yderligere materiale i bunden af siden, og er du i tvivl, så tøv aldrig med at kontakte Arbejdsmiljø og MED.

Obs! Opdater hjemmesiden - tryk på F5 - hvis du ikke kan få links i figuren til at fungere!
Arbejdsulykker

Hvornår er der tale om en arbejdsulykke?

Ifølge loven er der tale om en arbejdsulykke, hvis:

  • der er sket en personskade af fysisk elle psykisk karakter
  • en hændelse eller en påvirkning på arbejdet er årsag til skaden
  • hændelsen eller påvirkningen sker pludseligt eller inden for 5 dage.

Alle tre forhold skal være opfyldt for at en arbejdsulykke anerkendes.

Hvad er en erhvervssygdom?

Sygdomme, der kan sættes i forbindelse med dit arbejde, og som typisk er sket over tid, kan vurderes efter reglerne for erhvervssygdom.

Hvad er en nærved-ulykke?

En nærved-ulykke er kendetegnet ved, at der ikke er sket en personskade, men der har været nogle omstændigheder til stede, som kunne have medført en personskade af fysisk eller psykisk karakter.

Kontakt

Nicoline Gunbak Palmblad
Arbejdsmiljø og MED