APV for MED-udvalg og arbejdsmiljøgrupper

MED-udvalget skal lede, planlægge og koordinere arbejdsmiljøarbejdet. MED-udvalget skal sammen med arbejdsmiljøgruppen udarbejde og revidere APV. En god APV giver – sammen med den årlige arbejdsmiljødrøftelse – en høj grad af systematik i arbejdsmiljøarbejdet. MED-udvalg og arbejdsmiljøgrupper må selv vælge, hvordan man vil lave APV, men de lovpligtige 5 elementer skal indgå. 

Her er et forslag til proces, hvor MED-udvalget står med den koordinerende rolle og arbejdsmiljøgruppen udfører APV. Processen er lagt an, så I både kommer gennem de lovpligtige elementer i en APV og får taget stilling til de spørgsmål, som Arbejdstilsynet ofte finder relevante, når arbejdsmiljøet skal vurderes.

Kig processen igennem og klik på links til uddybende sider! Obs! virker links ikke? Opdater hjemmesiden - tryk på F5 - og prøv igen!

Klikbart billede over MED-udvalget

MED-udvalget kan som led i en første kortlægning afgrænse APV'en. Er fx emnet vold/voldsrisiko ikke relevant, kan et enigt MED-udvalg beslutte, at det ikke skal indgå i kortlægningen. Udvalget kan også undlade et emne, hvis data er kendt på anden måde, fx oplysninger fra arbejdet med fokus på kerneopgaven eller at "arbejdsmængde og tidspres" indgår i MUS-samtaler, hvor MED-udvalget bliver orienteret om gennemgående træk af disse samtaler.

Arbejdsmiljøgruppen kan vælge at bruge det enkle APV-skema herunder. APV skal indeholde en kort beskrivelse af de problemer, der er afdækket og som man arbejder på at få løst. Når løsningerne er gennemført, kan emnet slettes i APV'en. Skemaet er tænkt som et "opsamlingsværktøj", som kan bruges uanset, hvilken APV-metode I vælger. Sørg for at APV er tilgængelig for medarbejderne i afdelingen.

Arbejdsmiljøgrupperne har metodefrihed. Det betyder, at har I aftalt en anden systematisk måde at vurdere arbejdsmiljøet på, så er det også helt OK.

APV og den måde, I arbejder med arbejdsmiljøproblemerne på, bør indgå i jeres obligatoriske årlige arbejdsmiljødrøftelse (tjek om det er med i MED-udvalgets årshjul). 

 Se/hent vejledning og skemaer her: 

APV-skema  

Kort vejledning til APV  

Skema: årlig arbejdsmiljødrøftelse - Word Skema: årlig arbejdsmiljødrøftelse - PDF

De 9 arbejdsmiljøtemaer 

Metodevalg - ideer og inspiration 

Hvordan har I dialogen

Fra data til dialog

Har I brug for inspiration til kortlægning af arbejdsmiljøet - her er forslag til metoder.

Der er overordnet set to forskellige veje at gå, når I skal lave kortlægning: Dialogvejen eller spørgeskemavejen. Hvad I skal overveje, når I vælger vej, kan du kan læse mere om herunder. Vi giver dig også et par konkrete, udvalgte eksempler på de to metoder. 

- om dialogvejen - om spørgeskemavejen

Resultatet af jeres kortlægning og jeres forslag til handling og opfølgning mv. kan føjes ind i APV-skemaet.

Eksempler til dialogvejen:

”På Forkant” – et inspirationshæfte, der beskriver en bred vifte af gennemprøvede dialogbaserede metoder til at sætte arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø i system.

APV – portalen med dialogbaserede metoder til at kortlægge det psykiske arbejdsmiljø, herunder anerkendende interviews og procesøvelser, APV – spillet mv.

Aktiverende APV - hvor formålet er at lave en APV for det psykiske arbejdsmiljø, der opfylder de formelle krav, men som samtidigt har hovedfokus på, hvad vi ønsker at opnå i fremtiden.

Eksempler til spørgeskemavejen:

NFA – spørgeskema berører en lang række forskellige temaer, som fx samarbejde, ledelse, arbejdets organisering og indhold samt de krav og forventninger, der er i arbejdet. Spørgeskemaundersøgelsen kan bruges som grundlag for dialog og udvikling af det psykiske arbejdsmiljø. Se også vejledningen her!

Arbejdstilsynets brancherettede APV – Arbejdstilsynets eksperter har valgt de 7-20 typiske arbejdsmiljøproblemer i forskellige brancher. Vær obs. på, at du/I måske skal se tjeklisten for flere brancher (f.eks. kontor og døgninstitutioner).

Vi har her samlet links til nogle relevante hjemmesider og vi vil også forsøge at beskrive eksempler på god praksis fra vores egne arbejdspladser

Arbejdstilsynets hjemmeside - et godt sted at starte!

Arbejdstilsynets brancherettede vejvisere - en side, I skal indenom, det er et krav! De 36 arbejdsmiljøvejvisere beskriver de vigtigste arbejdsmiljøproblemer i de enkelte brancher, og de arbejdsprocesser, hvor problemerne typisk forekommer. Vejviserne indeholder også generelle råd om, hvordan man kan løse problemerne.

BFA - arbejdsmiljøweb - er et rigtigt godt sted med masser af inspiration og materiale, der er udarbejdet i et samarbejde mellem arbejdsgivere og -tagere. Se f.eks. Psykisk APV+ - et inspirationshæfte, hvor ni arbejdspladser deler erfaringer med APV og psykisk arbejdsmiljø. Det fælles fokus er, hvordan arbejdspladserne følger op på kortlægningen og hvordan de får APV-arbejdet integreret i andre udviklingsaktiviteter.

APV-portalen - hvor I kan hente inspiration om de forskellige APV-metoder og en test af, hvilken metode, der vil være mest egnet til at kortlægge det psykiske arbejdsmiljø på den enkelte arbejdsplads.

Kontakt

Jeanett Simonsen
Arbejdsmiljø og MED

Kontakt

Nicoline Gunbak Palmblad
Arbejdsmiljø og MED