APV og arbejdsmiljødrøftelse

Her kan du se gode råd, skemaer og vejledninger til APV, arbejdsmiljødrøftelsen mv.

APV og den årlige arbejdsmiljødrøftelse giver arbejdsmiljøarbejdet systematik og fremdrift. Arbejdsmiljøgrupper skal vurdere andre arbejdsmiljøforhold end dem, de alene kan se på arbejdspladsen. Det kan f.eks. være forhold beskrevet i Arbejdstilsynets arbejdsmiljøvejvisere eller temaer, som Hovedudvalget har udpeget.

Du kan her finde en kort vejledning til APV. Vejledningen beskriver de 5 faser, der indgår i vurderingen og beskriver også, hvem I skal samarbejde med om opgaven.

Du kan finde et enkelt APV-skema, som arbejdsmiljøgruppen kan bruge. I kan skrive, gemme og rette i APV-skemaet, når der sker ændringer eller efterhånden, som I får problemerne løst. Skemaet er tænkt som et "opsamlingsværktøj", som kan bruges uanset, hvilken APV-metode I vælger. Husk, at APV skal være tilgængelig for medarbejderne i afdelingen. 

APV og den måde, I arbejder med arbejdsmiljøproblemerne på, bør indgå i jeres årlige arbejdsmiljødrøftelse. Du kan også finde et skema til den årlige arbejdsmiljødrøftelse her.

Bemærk: Arbejdsmiljøgrupperne har metodefrihed. Det betyder, at har I i forvejen en systematisk måde at arbejde med APV på, som I foretrækker, så er det helt OK.

Se/hent vejledning og skemaer her:

Har I brug for inspiration til kortlægning af arbejdsmiljøet - her er forslag til metoder.

Der er overordnet set to forskellige veje at gå, når I skal lave kortlægning: Dialogvejen eller spørgeskemavejen. Hvad I skal overveje, når I vælger vej, kan du kan læse mere om herunder. Vi giver dig også et par konkrete, udvalgte eksempler på de to metoder. 

- om dialogvejen - om spørgeskemavejen

Resultatet af jeres kortlægning og jeres forslag til handling og opfølgning mv. kan føjes ind i APV-skemaet.

Eksempler til dialogvejen:

”På Forkant” – et inspirationshæfte, der beskriver en bred vifte af gennemprøvede dialogbaserede metoder til at sætte arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø i system.

APV – portalen med dialogbaserede metoder til at kortlægge det psykiske arbejdsmiljø, herunder anerkendende interviews og procesøvelser, APV – spillet mv.

Aktiverende APV - hvor formålet er at lave en APV for det psykiske arbejdsmiljø, der opfylder de formelle krav, men som samtidigt har hovedfokus på, hvad vi ønsker at opnå i fremtiden.

Eksempler til spørgeskemavejen:

NFA – spørgeskema berører en lang række forskellige temaer, som fx samarbejde, ledelse, arbejdets organisering og indhold samt de krav og forventninger, der er i arbejdet. Spørgeskemaundersøgelsen kan bruges som grundlag for dialog og udvikling af det psykiske arbejdsmiljø. Se også vejledningen her!

Arbejdstilsynets brancherettede APV – Arbejdstilsynets eksperter har valgt de 7-20 typiske arbejdsmiljøproblemer i forskellige brancher. Vær obs. på, at du/I måske skal se tjeklisten for flere brancher (f.eks. kontor og døgninstitutioner).

I skal huske at inddrage Hovedudvalget og andre overordnede MED-udvalgs temaer om arbejdsmiljø i jeres APV.

I har i APV-kortlægningen lavet en vurdering af arbejdsmiljø og herunder også inddraget emner fra Arbejdstilsynets relevante arbejdsmiljøvejvisere. Hovedudvalget sætter hvert år fokus på nogle udvalgte arbejdsmiljøemner. Er de relevante for jer? - så skal I også inddrage dem i APV'en.

Hovedudvalget fik i 2020 en opgave af Økonomiudvalget - nemlig at indføre røgfri arbejdspladser/-tid. Siden 1. juli 2020 gælder det, at der ikke må ryges i arbejdstiden. Selve politiken kan I finde under personalepolitikker. Det har som en del af handlingsplanen været muligt at tilbyde rygestopkurser til medarbejdere i 2020. Økonomiudvalget har besluttet, at denne mulighed også skal være gældende i hele 2021. 

Arbejdspladsernes arbejde at drøfte og holde fokus på kerneopgaven fortsætter i 2021. Det har hele tiden været aftalt, at dette arbejde - der har erstattet de tidligere trivselsmålinger - skulle køre kontinuerligt. Relevante emner om arbejdsmiljø bør indtænkes i hhv. APV og arbejdsmiljødrøftelsen. 

Vi har her samlet links til nogle relevante hjemmesider og vi vil også forsøge at beskrive eksempler på god praksis fra vores egne arbejdspladser

Arbejdstilsynets hjemmeside - et godt sted at starte!

Arbejdstilsynets brancherettede vejvisere - en side, I skal indenom, det er et krav! De 36 arbejdsmiljøvejvisere beskriver de vigtigste arbejdsmiljøproblemer i de enkelte brancher, og de arbejdsprocesser, hvor problemerne typisk forekommer. Vejviserne indeholder også generelle råd om, hvordan man kan løse problemerne.

BFA - arbejdsmiljøweb - er et rigtigt godt sted med masser af inspiration og materiale, der er udarbejdet i et samarbejde mellem arbejdsgivere og -tagere. Se f.eks. Psykisk APV+ - et inspirationshæfte, hvor ni arbejdspladser deler erfaringer med APV og psykisk arbejdsmiljø. Det fælles fokus er, hvordan arbejdspladserne følger op på kortlægningen og hvordan de får APV-arbejdet integreret i andre udviklingsaktiviteter.

APV-portalen - hvor I kan hente inspiration om de forskellige APV-metoder og en test af, hvilken metode, der vil være mest egnet til at kortlægge det psykiske arbejdsmiljø på den enkelte arbejdsplads.

Kontakt

Jeanett Simonsen

Arbejdsmiljø og MED